fbpx

Savjet ministara nastavio je sa bahatim razbacivanjem građanskog novca, pa su tako ministri u prošloj godini potrošili više od 1 100 000 KM na usluge reprezentacije, a dio izdataka se odnosio i na alkoholna pića.

Ovaj iznos se pojeo i popio, te dio poklonio u 2012., a da za veliku sumu ovog novca nije bilo valjanog obrazloženja.

Iako se godinama upozorava na potrebu smanjenja troškova, naručito za uluge reprezentacije, ministri se mnogo ne obaziru na to već nastavljaju da pronalaze načine kako da “izmuzu” što više novca sa državnog računa.

Podrži eTrafiku

Državni revizor je zaključio da se u pojedinim slučajevima vrlo šturo i nečitko izvještava o povodu i svrsi reprezentacije.

Takođe, u nekoliko navrata je primijećeno da su konzumirana i alkoholna pića. Pored toga, u ovoj godini je uočeno kako se maksimalno koriste iznosi reprezentacije utvrđeni internom odlukom, a za navedene troškove nije moguće u svim slučajevima potvrditi opravdanost trošenja, s obzirom da računi nisu potkrijepljeni adekvatnom dokumentacijom.

Primjera radi, Ministarstvo sigurnosti koje je u prošloj godini potrošilo 116 694 maraka, samo za dekoraciju i cvijeće je potrošilo 1 500 KM, dok je za poklone izdvojeno 15 467 KM.

Najveći rasipnik ubjedljivo je Ministarstvo spoljnih poslova koje je za godinu dana na hranu i piće potrošilo više od pola miliona maraka. Zanimljivo je da je revizor u izvještaju skrenuo pažnju na veliki broj troškova Ministarstva spoljnih poslova koji su nastali prilikom odlaska na službeni put a koji se ne mogu dovesti u vezu sa službenim aktivnostima.

Zaposlenici u ministarstvima su se naprosto razbacivali državnim novcem na sve strane. Tako su svaku marku koju su potrošili na hranu i piće stavljali na račun države, a bezobrazluk dostiže do te mjere da su se bužetskim novcem plaćale i svakodnevne kafe i sokovi.

Rasipanje Predsjedništva na poslovnim večerama

Ovakvo rasipništvo u ministarstvima i ne čudi ako uzmemo u obzir da ni ostale institucije nisu nešto bolje kada je štedljivost u pitanju. Tako je Predsjedništvo BiH u prošloj godini potrošilo skoro 200 000 maraka na usluge reprezentacije, a revizijom je ponovo konstatovano da su obrazloženja o povodu nastanka troška u određenim slučajevima kao što su reprezentacija van službenih prostorija Predsjedništva, odnosno u javnim restoranima i kafeima, data uopšteno pod nazivima „radni sastanak“ ili „poslovna večera“, bez odgovarajuće dokumentacije i jasnog navođenja povoda kao dokaza o transparentnom i namjenskom korištenju sredstava.

Troškovi usluga reprezentacije:

Ministarstvo finansija i trezora: 59 875 KM
Ministrastvo komunikacija i transporta: 42 913 KM
Ministarstvo odbrane: 275 883 KM
Ministarstvo sigurnosti: 116 694 KM
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: 39 791 KM
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice: 22 230 KM
Ministarstvo spoljnih poslova: 576 508 KM
Ministarstvo pravde: 30 744 KM
Ministarstvo civilnih poslova: 42 387 KM

 

 

eTrafika.net – Milovan Matić

Napiši komentar