fbpx

Zašto je tako malo žena u politici? Kako promijeniti kulturne obrasce u tradicionalnom bh. društvu? Zašto se stalno zanemaruju ženska samosvijest i samopoštovanje ili je politički angažman luksuz koji sebi mogu priuštiti samo privilegovane žene? Na ova i slična pitanja, o kojima rijetko kada razmišljamo, sinoć je pokušala odgovoriti Sabina Čudić, bh političarka i politologinja na čitalačkoj sesiji u Sarajevu.

Ovaj događaj je organizovan od strane Helsinškog parlamenta građana Banjaluke, u sklopu projekta „Ženska strana politike“. Događaj predstavlja jednu u nizu sesija kojima se pokušava ukazati na neravnopravan položaj žena u javnoj sferi kao i afirmacija iste u Bosni i Hercegovini.

Sabina Čudić smatra da su tradicijski i kulturološki razlozi najčešće krivi za premalo učešće žena u politici. Nadalje, ističe da je kod žena prisutan nedostatak samopouzdanja da bi se javno angažovale, te je u nekoliko navrata naglasila kako je luksuz svaka vrsta javnog djelovanja žene. Poredeći zakonske i normativne regulative na nivou entiteta, gdje je u Republici Srpskoj bolja situacija po pitanju određenih reproduktivnih prava, porodiljskih nadokanada, odsustava i slično, smatra da je moguće i neophodno se zalagati za takva pitanja, i u Federaciji ali i na nivou cijele BiH iz pozicije žene.

Foto baza

Sesija je trajala oko dva sata i otvorila je brojna pitanja za koja možda i ne postoje odgovori u zamršenoj bh političkoj stvarnosti, gdje često žene predstavljaju kvote, kao i dodatnu komponetu ili pak uljepšanu sliku bh politike.

(eTrafika.net – S. Zahirović)

Napiši komentar