fbpx

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima najoštrije osuđuju prijetnje smrću i ugrožavanje sigurnosti novinara i drugih uposlenika Nezavisnih novina iz Banje Luke. Nepoznati muškarac je pozvao redakciju ovog medija sa nepoznatog telefonskog broja, prijetećim glasom zatražio da zatvore kancelariju ranije, rekavši pri tome kako će „ svi biti mrtvi“.

Izvor: Saopštenje

Agresivne prijetnje sa mogućim, ozbiljnim posljedicama po život i profesionalni integritet članova redakcije Nezavisnih novina predstavljaju ozbiljan atak na slobodu izražavanja i sigurnost novinara, zbog čega MUP RS mora odmah pokrenuti istragu i utvrditi identitet napadača, te poduzeti druge pravne radnje koje će omogućiti oštro sankcioniranje navedenih prijetnji.

Podrži eTrafiku

Upravni odbor BH novinara izražava zabrinutost ozbiljnim povećanjem nasilja nad novinarima u BiH, podsjećajući kako je Linija za pomoć novinarima evidentirala 17 eksplicitnih prijetnji, fizičkih napada i prijetnji smrću tokom 2020. Ni jedan od ovih slučajeva nije okončan kažnjavanjem napadača! Zbog toga još jednom naglašavamo da je svaki ovaj slučaj ozbiljno krivično djelo, koje zahtijeva hitnu reakciju i odlučne mjere policije, pravosudnih i drugih institucija radi kažnjavanja nasilnika. Samo se oštrim kaznama i pravnim mjerama mogu zaustaviti prijetnje poput ove upućene redakciji Nezavisnih i zaustaviti novo nasilje prema medijskim profesionalacima u BiH!

Upravni odbor BH novinara i Linija za pomoć novinarima će o prijetnjama Nezavisnim novinama obavijestiti domaće i međunarodne organizacije za zaštitu slobode izražavanja i sigurnosti novinara, te zatražiti i njihovo reagiranje.

Napiši komentar