fbpx

Promocija knjige „Kako opažamo druge etničke grupe i nihove članove“ autora Srđana Puhala održana je u hotelu „Bosna” u Banjaluci. Nova Puhalova knjiga predstavlja istraživanje stavova mladih ljudi o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, etničkoj distanci i stereotipima među ovom populacijom koji utiču na formiranje njihovih stavova.

vukelic puhalo malaAutor knjige, Srđan Puhalo rekao je na današnjoj promociji da je radio istraživanje sa sedamnaestogodišnjacima, učenicima trećih razreda gimnazije u Mostaru, Banjaluci i Sarajevu. Cilj istraživanja bio je da se dobije odgovor na pitanje šta stoji iza stavova mladih i koliko je njihovo ponašanje u skladu sa tim stavovima, te kako okruženje utiče na njihovu percepciju ljepote, dodao je Puhalo.

„Na kolektivnom nivou dobijamo rezultate koji su sasvim očekivani, svi  hoćmo da budemo sa svojima, naši su najbolji, drugi su prljavi, ružni i zli.. Ono što vidimo u politici ne mora da se prenosi na individualne odnose između Srba, Hrvata i Bošnjaka, a dokaz za to su mladi iz BiH koji su učestvovali u istraživanju“, kaže Puhalo.

knjiga srdjana puhalaAutor dodaje i da na socijalizaciju i formiranje stavova utiče nekoliko faktora osim porodice kao što su mediji, škola, politika, religija.

„Istraživanja su pokazala da mladi sedamnasetogodišnjaci još uvijek nisu podlegli naletima nacionalizma. Mladi ljudi kod nas imaju jasan stav da je lijepa djevojka lijepa djevojka bez obzira da li se ona zove Mara, Ankica ili Fata“, kaže Puhalo.

O knjizi je govorio i profesor BLC-a Mladen Mirosavljević,  koji smatra da su ovakva istraživanja korisna i da treba da ih bude više, ali i da budu više korištena za neka druga istraživanja što je kod nas rijedak slučaj.

„Svako teoretisanje koje se ne poziva na konkretna istraživanja možemo okarakterisati kao nekompententno. Kod nas se najviše koriste postojeće stereotipije da bi se iz njih iskristalisli neki vrijednosni stavovi. Ne vidim da rezultate ovakvih i sličnih istraživanja koriste političe elite, akademska zajedica.. i treba postaviti pitanje ko to uopšte koristi“, reko je Mirosavljević.

U istraživanju su učestvovala 342 učenika gimnazije iz Mostara, Sarajeva i Banjaluke, a publikacija „Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove“ objavljena je u izdanju fondacije  „Fridrih Ebert“.

 

 

eTrafika.net – Sonja Terzić

Napiši komentar