fbpx

„Sajam socijalnih usluga“ otvoren je danas prvi put u banjalučkom Domu omladine. Sajam organizuje Centar za socijalni rad sa organizacijama koje pružaju usluge, a cilj organizatora je da se posjetioci upoznaju sa socijalnim uslugama, koje su usluge dostupne, te na koji način korisnici mogu dobiti te usluge.

sajam_socijalnih_usluga„Cilj nam je i da Banja Luku predstavimo kao jedan od pozitivnih primjera u RS, ali i u BiH, s obzirom da je novim Zakonom o civilnoj zaštiti definisano da proširene usluge mogu da se realizuju u opštinama zavisno od njihovih mogućnosti. Želimo da našim primjerom animiramo i druge opštine da krenu sa uvođenjem socijalnih usluga“, rekla je izvršna direktorica humanitarne organizacije „Partner“, Vanja Čolić.

Centar za socijalni rad od 2005. godine radi na razvoju mješovitog sistema usluga u oblasti socijalne zaštite. Prema riječima koordinatorice za saradnju sa partnerima, Sanje Malić, krenuli su sa svega nekoliko organizacija u partenerstvo, potpisivali su memorandume o saradnji, te su prvenstveno radili u cilju potreba njihovih korisnika, kako bi bili što aktivniji članovi naašeg društva.

Foto baza

 „Trenutno radimo na tri projekta- rad sa nasilnicima, porodične grupne konferencije kao jedan od modela podrške porodici i dnevni centar za djecu u riziku koji je, kao preventivni program, još uvijek u fazi projektovanja. Shvatili smo da Centar za socijalni rad nema mogućnosti da zaposli 50 ljudi koji će tim korisnicima pružuiti usluge, a u isto vrijeme imali smo dobro razvijen nevladin sektor, imali smo oprganizacije koje su radile po projektima uz podršku donatorskih sredstava. Mi smo iskoristili njihovo iskustvo za dobrobit naših korisnika“, istakla je Malićeva te dodala da u Centru za socijalni rad rade na unapređenju usluga, odnosno na dodatnim aktivnostima u okviru tih usluga u skladu sa raspoloživim resursima.

 Grad Banja Luka može da se pohvali sa velikim brojem udruženja koje pružaju socijalne usluge kojima su obuhvaćene sve kategorije stanovništva od djece, osoba sa invaliditetom do starih lica, smatra izvršna direktorica organizacije „Nova generacija“, Maša Mirković.

 „Do kraja mjeseca želimo da izradimo memorandum o saradnji koji će potpisati sve organizacije koje pružaju usluge u lokalnoj zajednici,a cilj uspostavljanja tog memoranduma jeste da se sve organizacije povežu, da rade na razmjeni iskustava, da promovišu svoje usluge i da sistem socijalne zaštite unaprijede u lokalnoj zajednici”, rekla je Mirkovićeva.

Sajam je pripreman u saradnji sa svim organizacijama koje pružaju usluge, ukupno njih 23 i sve su se predstavile na Sajmu. To su uglavnom organizacije iz Banja Luke, s obzirom na to da ovaj grad pruža najviše usluga, ali tu su i gosti iz Centra za socijalni rad Gradiška.

Jedno od udruženja koje učestvuje na Sajmu je i udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“. Izvršna direktorica udruženja, Mirjana Kojić, kaže da je izuzetno zadovoljna samom idejom ovog sajma, jer je ovo dobar način da što više građana sazna za pružanje socijalnih usluga.

„U toku je projekat za usluge za lica sa autizmom, i pokazali smo se svojim radom i zalaganjem već dvije godine. Podržani smo od Centra za socijalni rad jer smo mi jedino udruženje koje pruža podršku licima sa autizmom na regijji RS. Mi okupljamo i roditelje i stručnjake. Trenutno tražimo novi prostor, jer bismo u većem prostoru rješili mnogo problema“, rekla je Kojićeva.

Još neke organizacije koje učestvuju na Sajmu su HO „Partner“, Udruženje distrofičara Banja Luka, dnevni centar „Oniks“, „Moja Luka“ udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom, humanitrano udruženje građana za pomoć i saradnju „Prijatelj“, ustanova za pružanje njege i pomoći starim i iznemoglim licima „Majka trojeručica“ i drugi.

Udruženje za pomoć slijepim i slabovidnim licima Banja Luka postoji već 40 godina, pokriva 21 opštinu banjalučke regije i broji 130 članova.

 „Naše udruženje pruža usluge personalne asistencije i prevoza lica sa invaliditetom u gradu, na bilo kojoj lokaciji. Sarađujemo sa Centrom za socijlni rad i gradskom upravom. Zadovoljam sam partnerstvom, jer organizacije na ovaj način mogu da iznesu neke svoje ideje, da se vidi šta se radi, ali i da se same organizacije međusobno upoznaju“, rekao je izvršni direktor ovog udruženja, Radovan Ristić.

Sajam će za sve građane biti otvoren do 16 časova.

 

 

eTrafika.net – Jovana Savanović

Napiši komentar