fbpx

Svjesni trenutno pogoršane epidemiološke situacije, kao odgovorni građani i aktivisti, u ime solidarnosti sa svima koji na različite načine bivaju žrtvama pandemije i nemara političkog sistema, a uslijed  brige o LGBTIQ zajednici koja i pored sistemskih propusta trpi i posljedice homofobije, Organizacioni odbor je donio odluku o pomjeranju druge Bh. povorke ponosa.

Izvor: Saopštenje

Bh. povorka ponosa je protest koji ima za cilj da ukaže  na neravnopravan položaj LGBTIQ osoba i svih ostalih marginalizovanih grupa u našem društvu, čija prava  u jeku pandemije bivaju dodatno ugrožena i obezvrijeđena.

Foto baza

Organizacioni odbor druge Bh. povorke ponosa je prethodnih mjeseci posvećeno i odgovorno radio na organizaciji Povorke, uz potpuno poštivanje svih preporučenih mjera.

“Iza nas su  brojni interni sastanci, kao i sastanci sa nadležnim institucijama i međunarodnom zajednicom. U proteklom periodu smo aktivno razgovorali sa LGBTIQ osobama i našim sugrađanima, te smo od same najave povorke bili svjesni specifičnosti organizacije u ovako izazovnim i nezahvalnim okolnostima. Zajednički, a u saradnji sa našim saveznicima smo preispitivali i razrađivali organizaciju druge Bh. Povorke ponosa misleći na svaki detalj,  od percepcije javnosti i podrške koju očekujemo, utjecaja na LGBTIQ zajednicu, insititucionalnih prepreka, epidemioloških mjera do važnosti i neophodnosti kontinuiranog skretanja pažnje na probleme sa kojima se zajednica suočava, a koji su nažalost postali izraženiji usljed pojave koronavirusa”, stoji u saopštenju.

Druga Bh. povorka ponosa, kao masovni javni protest za ljudska prava, odgađa se za vrijeme kada epidemiološka situacija u državi bude povoljna, a o samom datumu Organizacioni odbor će javnost blagovremeno obavijestiti.

“Važno nam je naglasiti da smo kao aktivisti svjesni gušenja građanskog aktvizma i sloboda u našem društvu, baš kao što smo svjesni i činjenice da je  tokom pandemije represija na slobodu javnog okupljanja postala sve izraženija. Zbog toga ćemo, solidarno sa svim grupama kojima se onemogućava ostvarivanje prava na slobodu okupljanja, u narednom periodu organizovati javne tematske diskusije koje će problematizirati i dekonstruisati pitanje prava i slobode na okupljanje. Takođe, u narednom periodu ćemo sa javnosti  dijeliti  probleme i prepreke sa kojima smo se suočavali tokom organizacije druge Bh. povorke, što pored nerazumijevanja društva, podrazumijeva i institucionalni otpor, diskriminaciju, nejednak tretman i homofobiju”, govori Organizacioni odbor druge Bh. povorke ponosa.

Upravo zbog važnosti borbe i ugroženosti prava i svakodnevnog života LGBTIQ osoba koji su neodvojiv dio društva i koje pogađaju svi društveni problemi, Bh. povorka ponosa, iako ne u svom zamišljenom formatu, će ipak biti obilježena 23. avgusta nizom aktivnosti. O samom programu će javnost biti blagovremeno obaviještena. 

“Naglašavamo da kao savjesni i odgovorni građani povorku odgađamo zbog epidemiološke situacije, ali skrećemo pažnju na niz problema koji su realnost organizacije LGBTIQ javnih događaja. Bh. povorku ponosa nadležne institucije ne vide kao protest za ljudska prava, te pod izgovorom događaja visokog rizika nameću dodatne mjere osiguranja, koje ne nameću niti jednom drugom skupu okarakterisanom kao visokorizičan. Istovremeno, često smo suočeni sa institucionalnom šutnjom, odbijanjem zahtjeva i administrativnom borbom kroz koju ne prolaze slični skupovi. Na teret nam se stavljaju nerealni zahtjevi koji u konačnici onemogućavaju naše pravo na slobodu okupljanja i zaštitu od države. Mi, LGBTIQ osobe smo izašle na ulicu i izlazit ćemo, ali je važno naglasiti da smo jedini koji plaćamo cijenu izlaska na ulicu i korištenja prava na slobodu okupljanja”, navodi u saopštenju Organizacioni odbor.

Kao vrlo mlad kolektiv kojeg čine aktivisti koji se godinama bore za prava marginalizovanih grupa, smatraju da ovaj problem neće prestati postojati, sa ili bez pandemije, te da predstavlja grubo kršenje prava na slobodu okupljanja, te institucionalnu homofobiju.

“Zato mi i dalje smatramo da je važno ukazivanje na sve ove probleme, na društveno i strukturalno nasilje. Zato ćemo se nastaviti boriti za izmjenu institucionalnih praksi i zakona, kako bismo obezbjedili jednak tretman za sve, uključujući i LGBTIQ zajednicu. U duhu solidarnosti pozivamo sve one koji su na strani borbe za ljudska prava svih da nas kontaktiraju i sa nama budu dio borbe i akcija kojima ćemo se posvetiti u narednom periodu. Mi nećemo odustati od borbe za slobodu i bolji život svih, jer ničiji život nije niti može biti u četiri zida!”, navode za kraj.

Napiši komentar