fbpx

Svakog 26. juna, kancelarija UN-a za droge i kriminal (UNODC) koristi Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama kako bi istakla opasnosti koje upotreba droga i njihova ilegalna trgovina donosi. Zloupotreba i ovisnost o psihoaktivnim supstancama nije problem pojedinca, nego i porodica i cjelokupne zajednice. Prema UNODC tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv droge glasi: ”Boljim znanjem do bolje brige”.

Izvor: Saopštenje

Koliko god ulagali napore da se mladi spriječe da počnu eksperimentisati sa psihoaktivnim supstancama neke osobe neće uspjeti da odole iskušenju i ući će u začarani krug ovisnosti. Uloga svih aktera u zajednici je da zajednički rade na prevenciji ovisnosti, jačanju zaštitnih faktora i promociji zdravih načina življenja.

Foto baza

Osobama koje su u problemu ovisnosti i članovima njihovih porodica neophodno je pružiti stručnu pomoć u oporavku od ovisnosti, te dugoročnu podršku kroz grupe samopomoći koje uz stručno osoblje mogu voditi i oporavljeni ovisnici. Oni svojim primjerom pokazuju da je oporavak moguć i daju nadu osobama koje su u problemu. Ovisnost je bolest koja se može desiti svakome.

Da bi se gradili životi i zajednica bez droge neophodno je oporavljenim osobama pomoći da prepoznaju svoje kapacitete i potrebu za obrazovanjem, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom da bi bili konkurentni na tržištu rada te zaposlenjem kako bi postali produktivni članovi društva i pronašli svoje mjesto u zdravoj životnoj sredini. Da bi se to ostvarilo, važno je da i društvo, a na poseban način poslodavci, na svim područjima, pa tako i na području prihvaćanja marginaliziranih grupa, počnu radnike gledati kroz kvalitetu njihovog rada a ne kroz prizmu njihove prošlosti.

Oporavak je dugotrajan i složen proces. Da bi se doprinijelo izgradnji društva bez droga neophodna je saradnja vladinog i nevladinog sektora, programi podrške institucijama koje se bave ovom problematikom kako bi različiti modeli tretmana, prilagođeni potrebama ovisnih osoba, mogli dati svoj maksimalni potencijal, Potrebni su i programi edukacije i senzibilizacije stanovništva za realizaciju ovogodišnjeg slogana ”BOLJIM ZNANJEM DO BOLJE BRIGE” i to ne samo kroz jedan dan nego kroz 365 dana u godini.

Sedam organizacija i institucija iz cijele BiH koje rade u oblasti prevencije, rehabilitacije i oporavka, su i tokom pandemije koronavirusa radile na izgradnji zajedničke mreže kako bi se unaprijedila podrška koja je dostupna osobama i porodicama pogođenim problemom ovisnosti o drogama.

Mrežu čine: JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo, Centar za odvikavanje od ovisnosti ”Marjanovac”, JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama ”CROPS”, Zajednica ”Cenacolo”, Udruženje za resocijalizaciju bivših ovisnika ”Proslavi oporavak”, Udruženje ”Centar savremenih inicijativa” i Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe ”Početak”.

Napiši komentar