fbpx

Nakon što je Centar za životnu sredinu uz podršku „Euro Natur“-a i „Bernd Thies“ fondacije u avgustu prošle godine u Nacionalnom parku „Sutjeska“ uspješno organizovao i sproveo obuku pod nazivom „Izgradnja kapaciteta za buduće stručnjake velikih zvijeri“, sada nastavlja sa ovim projektom kroz otvoreni poziv za prijavu projektnih ideja na temu velikih zvijeri. Cilj Centra je da kroz ove male projekte ohrabri i finansijski podrži mlade istraživače da razviju i ostvare svoje ideje, a koji žele da se bave istraživanjem i zaštitom velikih zvijeri u BiH.

Izvor: Saopštenje

Ovaj poziv je namijenjen mladim (do sada neafirmisanim) istraživačima iz BiH. Kandidati koji su 2019. godine prošli obuku održanu u NP „Sutjeska“ u sklopu ovog projekta će biti dodatno vrijednovani pri ocjenjivanju pristiglih prijava.

Foto baza

Teme projektnih prijedloga moraju biti u vezi sa istraživanjem i/ili zaštitom velikih zvijeri u BiH (medvjed, vuk, ris). Fokus teme može biti na jednu ili više vrsta i mogu da se bave pitanjima bilo kojeg aspekta vezanog za istraživanje, upravljanje i/ili zaštitu velikih zvijeri (npr. istraživanje faune; velike zvijeri u odnosu na društvo; upravljanje velikim zvijerima; zaštita velikih zvijeri i sl.).

Trajanje projektnih aktivnosti mora biti završeno najkasnije do 15. novembra 2020, a izvještaj dostavljen Centru za životnu sredinu najkasnije do 01. decembra 2020.godine. Detaljnje informacije o administraciji projekta će biti dostavljene kandidatima nakon izbora projektnih prijedloga.

U skladu sa primljenim prijavama odabraće se  između 2 i 4 projektna prijedloga koje će se podržati u vrijednosti od 2000 KM do 5000 KM neto po projektu. Broj odabranih projektnih prijedloga i iznos odobrenih sredstava zavisiće od broja i kvaliteta pristiglih aplikacija.

Potrebno je na e-mail adrese koje su navedene u nastavku teksta dostaviti CV i projektni prijedlog. Projektni prijedlog je potrebno dostaviti u formi koja se može preuzeti na internet stranici Centra za životnu sredinu (www.czzs.org). Prijavu je potrebno popuniti na engleskom jeziku i uz nju dostaviti i kratki CV.

Poziv ostaje otvoren do 05. juna 2020, a popunjene prijave slati na mejl adrese navedene ispod. Rezultati poziva će se objaviti najkasnije do 15. juna i sa tim datumom kandidati mogu započeti implementaciju projektnih aktivnosti.

Prijavni obrazac se može  pronaći ovdje.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Centru putem mejla na adrese: anja.dragomirovic@czzs.orgdejan.radosevic@czzs.org

Napiši komentar