fbpx

Transparency International BiH (TI BIH) dobio je sudski spor protiv Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) koja već osam mjeseci odbija da dostavi javnosti podatke o poslovanju ovog javnog preduzeća. TI BIH je tražio na uvid finansijski i revizorski izvještaj, informacije o broju zaposlenih, kao i o naknadama koje primaju članovi nadzornog odbora, ali se ove informacije uporno kriju od javnosti. U odgovoru na tužbu TI BIH-a, uprava Matičnog preduzeća ERS-a  tvrdila je da to „nije javno preduzeće u smislu ovog Zakona o slobodi pristupa informacijama“ i da podaci o njegovom poslovanju „nisu od javnog interesa“.

Izvor: Transparentno.ba, Naslovna fotografija: capital.ba

Okružni sud u Trebinju odbacio je ove konstatacije i naložio upravi ERS-a da u roku od 30 dana odgovori na zahtjeve TI BIH-a za dostavljanjem ovih informacija, koje su same po sebi trebale biti dostupne javnosti.

Foto baza

“Ove informacije koje su pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro i javni pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost Elektroprivrede RS koja ima obavezu da objavi zahtijevane informacije”, navodi se u obrazloženju presude.

Ipak, samo zavisna preduzeća redovno objavljuju finansijske izvještaje, dok matično preduzeće i dalje ne objavljuje izvještaje o poslovanju, koje su proteklih godina pratile brojne kontroverze. Jedine informacije koje javnost dobija dopiru iz medijskih navoda i javnih nastupa članova uprave.

Revizori su ipak u dva navrata pronalazili veće gubitke od iskazanih u finansijskom izvještaju pa je tako 2015. utvrđen gubitak od 159 miliona, a godinu dana kasnije 70 miliona maraka. Iz uprave ERS-a tvrde da se stanje stabilizuje i da je preduzeće 2018. godine imalo dobit od 16,5 miliona maraka, a revizorski izvještaj za taj period još nije dostupan javnosti.

Pored matičnog, nijedno od zavisnih preduzeća iz sastava ERS-a nije dostavilo TI BIH-u podatke o iznosima nakanda koje primaju članovi nadzornih odbora.

TI BIH već dugo ukazuje na netransparentnost u radu brojnih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, a protiv takvih vodio je i nekoliko sudskih sporova. Tokom izrade baze podataka o poslovanju javnog sektora, TIBIH je iste podatke tražio od 159 javnih preduzeća u BIH, a samo je 86 podatke dostavilo u zakonom predviđenom roku.

Napiši komentar