fbpx

Panel diskusija pod nazivom A gdje su moja socijalna prava? održaće se 26. februara  u Socijalno edukativnom centru SEC (Mladena Stojanovića 6) u Banjaluci sa početkom u 18.00 sati.

Izvor: Saopštenje

U Republici Srpskoj od nedavno postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje, preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Foto baza

Od 01. januara ove godine umjesto preko biroa, gotovo 86.000 građana ovo pravo ostvaruje direktno u Fondu zdravstvenog osiguranja, na osnovu novih propisa u RS.

S obzirom na to da nezaposlenost od 1. januara više nije osnov za prijavu na osiguranje, za svakog od njih pojedinačno će se utvrđivati novi osnov po kojem će ovi ljudi moći da budu zdravstveno osigurani.

Predviđeno je da će se lica bez prihoda utvrđivati posredstvom evidencija Poreske uprave RS, kao i da će Fond zdravstvenog osiguranja utvrđivati postojanje osnova da se osoba osigura kao član porodice ili član domaćinstva, te voditi evidenciju ovih ljudi.

Na ovom panelu govoriće se o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj, socijalnim i zdravstvenim pravima građana i socijalnoj pravdi u BiH.

Učesnici_e panel diskusije su:

Dragan Popović, (savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske);

Darija Filipović Ostojić, (portparolka Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske);

Olivera Mastikosa, (savjetnica za socijalno ekonomsku politiku);

Darko Marijanović, (pravnik)

Azra Berbić, (pravnica i aktivistkinja iz Kaknja);

Diskusiju moderira: Gordana Katana (novinarka i aktivistkinja)

Napiši komentar