fbpx

Predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije ŠG „Zelengora“ iz Kalinovika Zoran Šupeta 2.10. tekuće godine uputio je dokument Predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću, upravi Javnog preduzeća „Šume Srpske“, Internoj kontroli JP, Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, OJT Trebinje itd. u kojem navodi brojne nepravilnosti koje je radio i radi v.d. direktora tog preduzeća Đorđe Sladoje. On je kritikovao i Službu interne kontrole, gdje je naveo neregularnosti koje nisu navedene u njihovom izvještaju/kontroli od 21.2.2019. godine, a naročito se tiču prošle, 2018. godine.

„U tački jedan konkretno je navedeno da se ne poštuje šumsko-privredna osnova (ŠPO) iz razloga nepoštovanja desetogodišnjeg plana gazdovanja i navedeno je da se u odjelima vrši sječa nakon sedme, osme i devete godine, čime se u debljinskom, ali i visinskom prirastu skraćuje najintenzivniji prinos stabala“, napisao je Šupeta i upitao da li je potrebno navoditi bilo šta konkretnije?

Iz sindikata su istakli i da kontrola nije obuhvatila 2018. godinu, iako su baš u toj godinu činjeni najveći propusti.

Podrži eTrafiku

„Inspekcija nije uočila ni preveliku potrošnju goriva na pumpi d.o.o. „Blondi“ Kalinovik koja je u vlasništvu Sladoje Radomira koji je svojim uticajem doveo Đorđa Sladoja na funkciju v.d. direktora, a koji je ujedno i predsjednik SO Kalinovik i u očitom sukobu interesa“, tvrde u ovom sindikatu i dodaju da su svi koji duže vozila u u gazdinstvu motivisani da što više goriva potroše na pumpi „Blondi“, jer im, kako smatraju, popularnost i funkcija rastu saobzirno višem utrošku goriva.

Šupeta zaključuje da ŠG „Zelengora“ tokom 2016., 2017. i 2018. nije imalo tehničkog direktora, a da ni prema nalazu republičke inspekcije rada iz 2017. godine, v.d. direktora Đorđe Sladoje nije u skladu sa zakonom na toj poziciji.

Iako je u januaru 2018. bilo samo 13 radnih dana, nekim „čudom“ su u nalazu inspekcije, na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, pojedinci radili 22 dana, što je u izvještaju SIK-e konstatovano bez dodatnih provjeravanja, pa se iz sindikata opravdano pitaju da li ovakve stvari služe kao alat u predizborne svrhe.

U tekstu objavljenom 30.9. ove godine na našem portalu, a koji možete pročitati ovdje, redovni profesor na Šumarskom fakultetu u Banjaluci Milan Mataruga praktično je ukazao na probleme koje navode u sindikatu.

„Očigledno da šumari ne gazduju šumama Republike Srpske. Iz medija možemo zaključiti da se imenovanje direktora vrši isključivo na osnovu stranačke pripadnosti, a da se zapošljavanje u preduzeću uglavnom realizuje u momentima predizborne kampanje“, rekao je tada Mataruga i postavio pitanje da li će oni kojima se „izmiče stolica“ ostati dosljedni ili će posjeći i jedan dio planiranog za desetogodišnji period uz pretpostavku da oni neće biti u istoj poziciji i na kraju tog perioda?

Iz Javnog preduzeća „Šume RS“ za naš portal navode da je postojalo prekoračenje obima sječe, ali i da je iskaz sječe za 2018. bio u fazi izrade, stoga je, kako tvrde, i novi izvještaj o realizaciji odredaba ŠPO takođe u fazi izrade.

„Nakon izvršene kontrole 21.2.2019. godine konstatovano je da kod ŠG „Zelengora“ Kalinovik nakon četiri godine važećeg uređajnog perioda došlo do prekoračenja prosječnog četverogodišnjeg planiranog etata ŠPO u visokim šumama sa prirodnom obnovom, ali istovremeno nije došlo do prekoračenja ukupnog planiranog etata. Do prekoračenja je došlo u klasama: 1103, 1208 i 1215 i naloženo je da se u narednom periodu, odnosno do kraja uređajnog perioda, obim sječa u pomenutim klasama uskladi sa ŠPO“, navode iz preduzeća.

Direktorskih pet puta oko zemaljske kugle

Na naše pitanje koliko godina je ovo šumsko gazdinstvo poslovalo bez tehničkog direktora, iz preduzeća nisu željeli da komentarišu i samo su naveli da je prema izvještaju tehnički rukovodilac raspoređen na to radno mjesto 18.2.2019. godine, odnosno tri dana prije same kontrole. Nakon što smo ponovili upit, dobili smo sljedeći odgovor: „Prema podacima iz ŠG “Zelengora” Kalinovik, u periodu od 01.07.2015. godine do 18.02.2019. godine, ovo  gazdinstvo nije imalo tehničkog rukovodioca.“ Interesantno je da je SIK-e ovaj detalj slučajno ili namjerno previdjela, te on i ne stoji u izvještaju.

Ipak, da stvar bude gora pobrinuo se Republički inspektorat rada, koji je sve navode sindikata potvrdio u dopisu koji je u našem posjedu.

„Republički inspektor rada je u avgustu 2017. godine izvršio kontrolu JP “Šume Republike Srpske“, ŠG „Zelengora“ Kalinovik, gdje je između ostalog utvrđeno da lice imenovano za vršioca dužnosti direktora ne ispunjava uslove u pogledu potrebnog radnog iskustva, propisane Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  radnih mjesta, od februara 2017. godine“, izjavila je načelnica odjjeljenja za odnose sa javnošću Republičke uprave za inspekcijeske poslove Dušanka Makivić.

Ona je dodala i da je, s obzirom na navedeno, inspektor Rješenjem od 25.08.2017. godine naložio JP “Šume Republike Srpske“ da radniku Đorđu Sladoje na radnom mjestu v.d. direktora organizacione jedinice, ŠG „Zelengora“ Kalinovik, ponudi na zaključivanje ugovor o radu na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu, u skladu sa   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

„JP “Šume Republike Srpske“ je na Rješenje inspektora uložilo žalbu drugostepenom organu, Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, koje je u drugostepenom postupku žalbu odbilo kao neosnovanu. Protiv drugostepenog rješenja JP “Šume Republike Srpske“ je pokrenulo upravni spor pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu, koji je tužbu odbio kao neosnovanu“, objašnjava Dušanka Makivić.

Međutim, tu priča ne završava. Naime, Služba interne kontrole nije vidjela apsolutno ništa sporno u činjenici da je za godinu dana 13 motornih vozila koje posjeduje ŠG „Zelengora“ prešlo nevjerovatnih 170 808 kilometara, odnosno četiri i po puta oko zemaljske kugle. Kada tu cifru podijelimo sa brojem radnih dana u godini, dobijamo iznos od preko 650 kilometara dnevno, odnosno 55 kilometara dnevno po vozilu. I tako svako vozilo, svaki radni dan, svakog mjeseca tokom godine. Inače, opština Kalinovik ima površinu od samo 680 kvadratnih kilometara.

Količina potrošenog goriva iznosila je preko 21 000 litara, odnosno preciznije 10 671 litar benzina i 10 348 litara dizela.

Sve nepravilnosti bez konkretnih sankcija

Iz Šuma Srpske kažu da za sve navedene propuste niko personalno nije odgovarao, ali tvrde i da ukoliko prilikom redovne kontrole bude konstatovano da se iste nepravilnosti ponavljaju, kako kažu, biće preduzete mjere protiv odgovornih lica u skladu sa zakonskim propisima i aktima Javnog preduzeća.

Podsjećamo da je premijer Srpske Radovan Višković najavio smjene direktora šumskih gazdinstava koji su poslovali negativno, ali se, bar za sada, sve završilo na smjenama v.d. direktora Šumskog gazdinstva „Romanija“ Sokolac Vlajka Sekulića, direktorice Šumskog gazdinstava „Vrbanja“  Kotor Varoš Stane Kuzmić, direktora ŠG „Borja“ iz Teslića Miše Stojanovića i direktorice Šumskog gazdinstva „Oštrelj“ Drinić Slađane Banjac. Doduše, na opšte iznenađenje javnosti smijenjen je i direktor gazdinstva u Čajniču Čedo Dačević, koji je poslovao pozitivno i do sada čak tri puta spasavao šumariju od kolapsa (zbog čega su ga prozvali direktor vatrogasac).

„Pozivam sve one koji rukovode određenim organizacionim cjelinama, a imaju gubitke, da se sami sklone. Mislim da im je to bolje, nego da uđemo u procedure dokazivanja njihovih gubitaka, jer ćemo vjerovatno ustanoviti i neke druge stvari“, rekao je Višković 12-og septembra nakon tematske sjednice entitetske vlade.

Treba da naprave prostora, kazao je, onima koji žele i sposobni su da rade, jer je cilj Vlade RS stabilizacija tog preduzeća i sprovođenje mjera, među kojima je i ona da “Šume” moraju pozitivno poslovati.

ŠG „Zelengora“ i njihov direktor nisu odgovarali na pitanja koja smo im proslijedili, kao ni na telefonske pozive. Za komentar smo pitali i odbornika PDP-a u SO Kalinovik Anđelka Sladoja, ali ni on nije bio raspoložen za izjavu.

Inače ŠG „Zelengora“ je u 2018. godini negativno poslovalo, a samo za tri godine dobilo je od RUIP-a 82 000 maraka prekršajnih naloga, od čega je samo pola tog iznosa plaćeno.

Piše: Stefan Blagić, mojahercegovina.com

Napiši komentar