Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla je početkom mjeseca oktobra započelo sa realizacijom projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). Projekat ima za cilj doprinijeti ravnopravnosti spolova i participaciji žena  u procesima donošenja odluka, dijaloškim procesima i razvoju društvene kohezije na nivoima lokalnih zajednica u BiH.

Izvor: Saopštenje

Glavna aktivnost projekta jeste trening „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“ koji ima za cilj unaprijediti znanja žena o građanskoj participaciji, liderstvu, iniciranju i vođenju građanskih inicijativa, promociji socijalne pravde i donošenju odluka u društvenoj zajednici, te dodatno razviti vještine za zagovaranje prava žena, izgradnji međuljudskog povjerenja, uočavanju i prevazilaženju predrasuda i poštovanju različitosti u društvu.

Priliku da učestvuju u treningu će imati 80 žena iz ruralnih i gradskih područja BiH (Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta), uključujući i predstavnice manjinskih skupina, članica manje vidljivih OCD i učesnica lokalnih dijaloških platformi koje su uspostavljene u BiH.

Trening će biti realizovan putem dva dvodnevna modula, a vodiće ga trenerski parovi iz UG “Vive Žene“ sa dugogodišnjim  iskustvom u provođenju edukacija iz oblasti psihosocijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zagovaranja prava žena, društvene pravde, komunikacije i razvoja ličnih vještina.

Trening će se održati u hotelu Kardial u Tesliću i to:

  • 14. i 15. novembar – 40 polaznica
  • 21. i 22. novembar – 20 polaznica
  • 02. i 03. novembar – 20 polaznica

Prijaviti se možete putem maila vivezene@bih.net.ba do 05. novembra.

Više informacija o aktivnostima i ciljevima Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ možete pronaći na web stranici i klikom na priloženi dokumet pod nazivom DFF Factsheet.

Napiši komentar