fbpx

Kampanja „Nikad se ne zna“ predstavlja incijativu ka poboljšanju opšteg statusa osoba sa mentalnim smetnjama i onih kod kojih postoji rizik od njihovog razvoja, putem smanjenja stigme i uveliko prisutne diskrimnacije. Kampanja se sprovodi u okviru perioda oktobar – novembar 2019, u tri grada: Banja Luka, Tuzla i Foča.

Izvor: Saopštenje

Mladi ljudi, naročito oni koji će se u budućem profesionalnom radu susretati sa licima koja imaju poteškoća sa mentalnim zdravljem, trebaju biti upoznati sa problemima koje ovi ljudi imaju zbog prisutne negativne slike, te kako to negativno utiče i na njihov život i zdravlje. Prema informacijama dobijenim od studenata medicine i njihovih profesora, studenti uglavnom upoznaju lica sa mentalnim poteškoćama u bolničkom ambijentu. U tim trenucima pacijenti se nalaze u akutnoj fazi bolesti, često u potpunom rastrojstvu, sa ugašenim kapacitetima. Utisak koji tom prilikom ponesu, u značajnoj mjeri kod studenata i opšte populacije utiče na prihvatanje već postojećih stereotipa o mentalno oboljelima, u kojima stigma ima dominantu ulogu.

Projekat ima za cilj širenje znanja i činjenica o mentalnom zdravlju, radi preispitivanja ličnih stavova i motivisanja svih članova zajednica za aktivno učešće u programima smanjenja stigme i diskriminacije.

Kampanja se implementira u okviru projekta „Smanjenje stigme među studentima medicine prema licima oboljelim od mentalne bolesti“ čiji je implementator Udruženje građana „Zajedno“ Banja Luka. Partneri projekta predstavljaju druga studentska i korisnička udruženja uključujući Udruženja studenata medicine Republike Srpske „SaMSIC“, Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini „BoHeMSA“ – lokalni komitet Tuzla, Savez studenata Medicinskog fakulteta Foča, te Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji „Fenix“ Tuzla. Aktivnu podršku projektu su također punopravno dali i Medicinski fakulteti Univerziteta u Banja Luci, Tuzli i Foči. Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva. Slogan ovogodišnje kampanja glasi: Mentalno zdravlje je jednako važno za sve nas, zaustavimo stigmu i diskriminaciju prema mentalno oboljelim.

Značajna stavka projekta je da će učesnici imati priliku ostvariti direktan kontakt sa osobama oboljelim od težih mentalnih stanja u fazi stabilizovane bolesti i boljeg socijalnog funkcionisanja, odnosno moći će ih vidjeti drugačijima nego što ih vide u bolničkim uslovima i stereotipnim prikazima. Svi detalji o projektnim aktivnostima su dostupnim na društvenim mrežama prethodno pomenutih organizacija, s time da su javne tribine planirane za: 08.11. (Tuzla),11.11. (Foča), 15.11. (Banja Luka), te je učešće na njima dostupno za sve zainteresovane.

Napiši komentar