Borba protiv pranja para u BiH na početnom, kriminalci na profesionalnom nivou

Neujednačeni zakonski propisi na raznim nivoima vlasti u BiH, nepostojanje odgovarajuće podzakonske regulative koja je trebala proizaći iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma BiH, nepovezanost institucija koje su zadužene za saradnju kako bi se spriječilo pranje para, labilan bankarski sektor te nedovoljno pravno regulisano internet bankarstvo samo su neke od niza pogodnosti … Continue reading Borba protiv pranja para u BiH na početnom, kriminalci na profesionalnom nivou