fbpx

Bivšem načelniku Bosanskog Grahova Dušku Radunu oduzet je početkom ove sedmice poslanički mandat u Skupštini Kantona 10 kao i mandat delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Razlog za ovu odluku Centralne izborne komisije BiH jeste to što je Radun pravosnažno osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja, a eTrafika vam donosi detalje iz presude.

Piše: eTrafika.net

Radun, inače član Srpske napredne stranke, i ranije je osuđivan. Tako ga je Opštinski sud u Livnu u oktobru 2012. godine osudio na dva mjeseca zatvora, godinu dana uslovno, zbog krivičnog djela “ugrožavanje bezbjednosti”. Preciznije, sud ga je osudio zbog djela iz člana 183, stav 1, Krivičnog zakona FBiH u kojem se navodi da će svako “ko ugrozi bezbjednost neke osobe ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili tijelo te osobe ili na taj način izazove uznemirenje građana, kazniti kaznom zatvora do šest mjeseci”.

Foto baza

Podizao opštinski novac za lične potrebe

Novu presudu iz istog suda je dobio u aprilu ove godine. Zbog zloupotrebe službenog položaja, koju je počinio kao načelnik Bosanskog Grahova, osuđen je na osam mjeseci zatvora. Uz to, sud je naredio Radunu i da vrati imovinsku korist pribavljenu pomenutim krivičnim djelom, i to u visini od preko 23.500 KM. Kako je eTrafika ranije objavila, Radun je umjesto zatvorske zatražio novčanu kaznu, imajući u vidu da je kazna niža od godinu dana, što mu je odobreno u zamjenu za 24.000 KM, pa će tako morati platiti ukupno više od 47.500 maraka.

Naš portal je uvidom u presudu saznao da je krivično djelo počinio u periodu između 12. februara 2016. i 9. februara 2017. godine, kada je kao načelnik iskoristio svoj službeni položaj u namjeri da sebi pribavi imovinsku korist a nanese štetu opštini Bosansko Grahovo. Radun nije postupao u skladu sa Statutom opštine, član 38, stav 18, kojom je propisano da načelnik vodi brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada.

Radun je pomenuti novac podizao u više navrata. Donio je rješenje 29. aprila 2016. godine u kojem odobrava upotrebu novčanih sredstava opštine, na osnovu kojeg je 25. jula iste godine podigao sa blagajne 2.000 KM, a potom ih prisvojio za sebe. Sličnu odluku kojom odobrava upotrebu novčanih sredstava donosi i 24. juna 2016. godine na osnovu koje je 1. avgusta iste godine podigao 3.000 KM, a potom ih prosvojio.

Novu takvu odluku donio je 29. jula 2016. te isti dan podigao još 2.000 KM. U isti dan, 19. avgusta 2016. donio i odluku te podigao sa blagajne 3.000 KM. Odlukom od 16. decembra podigao je sa blagajne još 3.000 KM a potom i iznos od 1.880,50 KM, a ni ta novčana sredstva nije utrošio za predviđene namjene već je i njih prisvojio za sebe.

Novac je podizao i sa transakcijskog računa opštine otvorenog u Raiffeissen banci, koji potom nije polagao u blagajnu već prisvajao za sebe. Podigao je tako, 7. marta 2016. godine 3.000 KM a 26. aprila iste godine 500 KM.

Fiktivni računi

Takođe, Radun je od Gojka Bašića, kao odgovorne osobe, ovlaštene za zastupanje u “Drvo-Best” d.o.o. Drvar, hotel Drvar, nabavljao lažne račune u kojima su navođene hotelske usluge, ketering i konzumacija, u iznosu 3.000 KM na osonovu kojih je 12. februara 2016. godine sa blagajne podigao isto toliko opštinskog novca, iako usluge navedene u tim računima nisu bile ni izvršene, a novac prisvojio za sebe. Sa blagajne opštine podigao je i 9. februara 2017. godine 2.150 KM, pravdajući to računima u kojima je naveden hotelski smještaj delegacije južno bačkog okruga i konzumacija hrane i pića, iako pomenute usluge nisu izvršene, pa je tako isplaćene novčane iznose prisvojio za sebe.

Pomenuti Bašić na ročištu je priznao krivicu za kazneno djelo “krivotvorenje službene isprave”, dok se Radun izjasnio da nije kriv za produženo djelo “zloupotreba položaja ili ovlasti”. Međutim, na glavnoj raspravi, 15. aprila ove godine, Radun opoziva svoju raniju izjavu o nepriznavanju krivice te se izjašnjava da je kriv za krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Takođe, rekao je da se kaje zbog izvršenih krivičnih djela.

Potvrdu pomenutih informacija eTrafika je dobila i od sekretara Opštinskog suda u Livnu Marije Vile-Robović.

“Duško Radun je pravosnažno osuđen presudom Opštinskog suda u Livnu br: 68 0 K 052233 19 K od 18. aprila ove godine, koja je pravosnažna sa danom 5. julom ove godine, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl. 383. st. 2, u vezi sa st. 1. i čl. 55. Krivičnog zakona FBiH, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci. Od osuđenika je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u ukupnom iznosu od 23.530,50 KM, u korist budžeta Opštine Bosansko Grahovo”, navela je u odgovoru za eTrafiku Marija Vila-Robović.

Krivični zakon Federacije BiH

Ona je dodala i da je na zahtjev osuđenika Sud donio i presudu o zamjeni kazne zatvora novčanom kaznom 68 0 K 052233 19 K2 od 19. jula ove godine.

“Ta kazna je pravosnažna sa danom 8. avgustom, a kojom je kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci zamjenjena novčanom kaznom u iznosu od 24.000 KM, koju je dužan platiti u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana po pravosnažnosti ove presude”, zaključila je naša sagovornica.

Od svakog stanovnika po 10 KM

Imajući u vidu veličinu Bosanskog Grahova, iznos za koji je Radun oštetio budžet opštine nije nikako zanemarljiv. Prema posljednjem popisu stanovništva u BiH iz 2013. godine, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u Bosanskom Grahovu živi tek 2.449 stanovnika. Slikovitu gledano, Radun je iz džepa apsolutno svakog stanovnika ove opštine uzeo po 10 KM i prisvojio za sebe.

Kada je riječ o budžetu ove opštine, na sajtu Javnih finansija, navedeno je da je Bosansko Grahovo zabilježilo u 2018. godini prihod u iznosu od 1.805.650 KM, dok je rashod za isti period bio 1.800.650 KM, što znači da je zabilježen skroman suficit od 5.000 KM.

Radun je na lokalnim izborima 2016. godine u trci za načelničku poziciju osvojio natpolovično povjerenje birača Bosanskog Grahova, ostavivši iza sebe kandidate dvije najveće partije u Republici Srpskoj, SNSD i SDS. Dvije godine kasnije, na Opštim izborima 2018. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Livanjskog kantona, nakon čega se odrekao načelničkog mandata i politički angažman nastavio u pomenutom parlamentu. Mandata ga je razriješio CIK BiH na sjednici održanoj 24. septembra postupajući po odredbama Izbornog zakona BiH.

Napiši komentar