fbpx

„Građanski aktivizam u službi promovisanja značaja i uspostavljanja stvarne vladavine prava u BiH“ tema je međunarodne konferencije koju organizuje udruženje „Pravda za Davida i svu djecu BiH“. Konferencija će se održati 12. 09. 2019. Konferencijskoj sali VHS Ottakring u Beču, LudoHartmann-Platz 7, 1160 Wien.

Izvor: Saopštenje

Cilj ovog događaja je insistiranje na krivičnoj odgovornosti svih onih koju su činjenjem, ali i nečinjenjem doveli do opstrukcije istrage u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Ukoliko uzmemo u obzir da je Bosna i Hercegovina članica Savjeta Evrope još od 2002. godine, kada je ratifikovala i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, ovaj dokument je već 17 godina sastavni dio njenog pravnog poretka. Samim tim, konvencija se direktno primjenjuje i ima prioritet u odnosu na druge zakone. Svakako je najvažnije pitanje kakvu korist građani u BiH imaju od garancija koje im ona pruža. Slučaj “Memić” u pravosudnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine i slučaj “Dragičević” u Republici Srpskoj pokazuju da je ona u BiH samo mrtvo slovo na papiru jer su brutalno pogažena osnovna prava, poput prava na život.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Postavlja se pitanje zbog čega zemlje članice EU pasivno posmatraju ovu situaciju, umjesto da djeluju na vrijeme i mnogo konkretnije nego do sada, što bi dovelo da ovi i slični, ali i svi budući slučajevi budu adekvatno istraženi.

Učesnici konferencije će imati priliku da se upoznaju sa hronologijom slučaja “Dragičević” s fokusom na spornoj pres konferenciji, informacijama o Anketnom odboru, aktivnostima policije i Tužilaštva, načinima na koji su vođeni protesti u Banjaluci, te načinu na koji su institucije reagovale. Prisutni će biti detaljno upoznati sa izvještavanjima državnih medija o navedenim događajima, te svim načinima na koje su kršena i omalovažavana osnovna ljudska prava građana Bosne i Hercegovine.

Takođe će biti obaviješteni o spornim dešavanjima 25. i 30. decembra, te novim zakonskim regulativama koje je Vlast u RS planirala uvesti poslije navedenih događaja. Učesnicima će biti taksativno navedeni i opisani svi događaji koji su uslijedili zaključno sa današnjim danom.

Udruženje „Pravda za Davida i svu djecu BiH“ djeluje u Beču, a neki od njegovih ciljeva su: stvaranje institucionalnog ambijenta za pravosnažno razrješenje ubistva Davida Dragičevića i svih nerazjašnjenih zločina u BiH, promovisanje vladavine prava i zalaganje za usklađivanje zakona BiH sa zakonima Evropske unije , promovisanje građanskog aktivizma, edukacija članova Udruženja o zakonima, pravima građana, kao i zaštiti ljudskih prava i sloboda, edukacija građana o njihovim pravima da kao građani učestvuju u izmjenama sistema kako bi isti bio u funkciji samih građana, saradnja sa međunarodnim organizacijama kao i organizacijama na cijelom području EU u smjeru realizacije ciljeva Udruženja, podizanje svijesti javnosti i društva o građanskom aktivizmu i važnosti učešća građana u kreiranju sistema u kojem žive, promocija prava na pristup informacijama bitnim za građane, obavljanje svih pratećih djelatnosti u pravcu realizacije ciljeva Udruženja.

Konferencija će biti podijeljena u tri dijela, tako da će prisutni moći da odaberu temu koja ih najviše zanima – pravni aspekt, aspekt protesta i aspekt medija. Tokom panel disusje „(NE) Zavisnost pravosuđa“ učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaj sa svim propustima u istrazi, na izvještaj anketnog odbora, na nereagovanje kompletnog sistema, uključujući i VSTV i Tužilaštvo BiH, sa naglaskom na sastanak sa ambasadorima EU, dolazak Evropskog komesara za proširenjue Johanesa Han-a, zatim dolazak Rajnhard-a Pribe-a, penzionisanog direktor Evropske komisije, te na izmjene zakona u Republici Srpskoj. Panel diskusija posvećena protestima kao demokratskom sredstvu omogućiće ućesnicima da se bliže informišu o značaj protesta kao građanskog bunta koji su vođeni u Banjaluci, represiji vlasti u cilju gušenja slobode mirnog okupljanja i slobode izražavanja a sve radi prikrivanje odgovornosti vlasti. Uloga medijskog izvještavanja i slobode izražavanja biće tema treće panel diskusije. Učesnici će imati priliku da razgovaraju sa novinarima koji su bili i direktni učesnici protesta. Koliko su mediji pomogli/odmogli, zavisnost medija od politike, mogućnosti objektivnog izvještavanja, narušavanje medijske slobodne novim zakonima, neke su od planiranih tema. Takođe će biti skrenuta pažnju na lažne vijesti plasirane od strane režimskih medija.

Agenda konferencije:

09:00 – 09:30 Registracija učesnika
09:30 – 10:00 Uvodni govor roditelja ubijenog Davida Dragičevića
10:00 – 11:00 Hronologija slučaja sa naglaskom na svim propustima pravosuđa i policije
11:00 – 11:30 PAUZA
11:30 – 14:00 PARALELNE SESIJE
1.Pravni aspekt (NE) ZAVISNOST PRAVOSUĐA
2. Aspekt protesta i medija
14:00 – 15:00 Pauza za ručak
16:00 – 18:00 Završna diskusija
18:00 – 19:00 Pozdrav roditelja

Datum održavanja konferencije: 12. 09.2019.

Mjesto održavanja konferencije: Konferencijska sala VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160
Beč.

Trajanje konferencije: 09:00h – 19:00h

Molimo da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 05.09.2019. na email adresu: gerechtigkeitfurdavid@ gmail.com ili na broj telefona: +43 676 354 66 96

Napiši komentar