fbpx

„Od kada smo doselili u ovo naselje imamo problem sa parkiranjem. Između zgrada postoji ogroman broj podzemnih parking mjesta i garaža, ali se ne koriste, ne znam zašto. Ljudi su ogorčeni, parking im je ogroman problem jer nema dovoljno mjesta za sve, bilo bi dobro kad bi se garaže stavile u upotrebu. Navodno se jedan dio garaža i prodavao, ali su bile toliko skupe da ih je bilo gotovo nemoguće kupiti.“

Piše: B1info.ba

Počinje nam svoju priču stanovnik banjolučkog naselja „Aleja Centar“, blok D. Naselje, odnosno stanari tog naselja koji imaju hroničan problem sa parkiranjem. U razgovoru su nedvosmisleno iskazali nezadovoljstovo činjenicom da se pomenute garaže nekoliko godina od izgradnje ne mogu koristiti na adekvatan način.

Foto baza

„Sada se, izgleda, iznajmljuje jedan manji dio tih garaža, ali je ulaz do njih na samom rubu naselja, pa je pitanje da li se nekom ko živi u drugom djelu naselja i udaljen je 200-300 metara odatle, isplati iznajmljivati garažu ili parking mjesto“ tvrdi naša sagovornica, koja je tražila da se njen identitet ne otkriva zbog previše afera koje se povezuju sa prodajom, iznajmljivanjem, ali i samom izgradnjom ovih objekata.

Svi stanari sa kojima smo razgovarali tvrde da im nije ni jasno o čemu se radi. Oni stariji znaju da se već dugo ovaj problem pominje i pokušava riješiti, dok oni koji su nedavno došli u naselje čak i ne znaju za mogućnost korištenja garaža.

Drago Dragić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Borik 2. (u ovoj MZ se nalazi i naselje Aleja Centar i pomenute garaže) tvrdi da je najvjerovatnije da je postojao ranije neki dogovor između Grada i GP Krajina i da su dogovorili su da se to izgradi sa namjerom da to Grad otkupi. Vlasnik garaža je GP Krajina.

„GP Krajina je navodno vlasnik zemljišta i izgrađenih objekata, ali to niko nije u stanju da dokaže. Kad su zgrade napravljene cijena garaža i garažnih mjesta bila je vrlo visoka. Svake godine taj iznos je sve više rastao, dok grad nije ni razmišljao da ih otkupi. A stanovnicima su skupe garaže, ne mogu ih ljudi kupiti.“ kategoričan je Dragić.

Po njegvoom mišljenju, najveći problem za stanovnike tog naselja su upravo pomenuti parking prostori kojih ima 210. Kad bi, po njegovim riječima svih 210 bilo u funkciji, tvrdi da bi svi stanovnici stambenih zgrada mogli bi parkirati automobile i oslobodili bi prostor za parking iznad. Ovako je situacija slična igri stolica u kojoj svi treba da zauzmu mjesto kad prestane muzika, ali kako je broj stolica manji od broja učesnika, uvijek neko ostane bez mjesta.

„Ko prije dođe tako se i parkira, ostali se parkiraju negdje na nedozvoljeno mejsto, pauk odmah dolazi i odvozi i samo se stvara revolt kod građana“ prenosi nam iskustva Dragić te dodaje kako su, u dogovoru sa zajednicom etažnih vlasnika, uspjeli bezbjediti jedan dio parking prostora iza zgrade ATV-a koja je u blizini.

„Tu je nešto omogućeno, pa se malo rasteretilo stanje. Izborili smo se za jednosmjerni tok kretanja saobraćaja u jednoj od ulica u naselju kako bi se uz postojeću ulicu mogao obezbjediti jedan broj parking mjesta.“

To opet nije u potpunosti riješilo problem, niti je svim stanarima omogućeno parkiranje.

„Mi se gotovo ne smijemo pojaviti u naselju Aleja Centar zato što će odmah biti pitanje oko garaža. Uradili smo sve što smo mogli.“

Po njegovim riječima, predstavnici naselja su 07. marta 2017. godine održali sastanak sa Gradonačelnikom i načelnikom gradske uprave sa rukovodstvom GP Krajina na ovu temu.

„Međutim tada je sve stalo i ništa se ne riješava. Ja sam bio na par sastanka u Gradskoj upravi, shvatio sam da su oni nemoćni. Rekli su – mi ne možemo ulaziti u privatni posjed i to je to.“ zaključio je Dragić.

Problem je navodno nastao davne 2004. godine kada je preuzeću GP Krajina iz Banje Luke isplaćeno 3,4 miliona maraka iz Budžeta Grada za izgradnju podzemnih garaža u ovom naselju. Odluku o ovom ugovoru donijela je Skupština Grada, a Ugovor je predviđao zajedničku izgadnju garaža za potrebe Grada.

Osim što su garaže plaćene izuzetno skupo, odnosno oko 1.200 KM po metru kvadratnom, što je u to vrijeme bilo gotovo identično cijeni kvadrata stana u Banjoj Luci, te iste garaže ni danas čak 15 godina od potpisivanja Ugovora, Grad ni građani nemaju na raspolaganju.

Ugovor za izgradnju pomenutih garaža su navodo potpisali tadašnji grdonačelnik Dragoljub Davidović i tadašnji, ali još uvijek aktuelni, direktor GP Krajina Borko Đurić.

Vodeći se ovim saznanjima, uputili smo dopis Odjeljenju za prostorno uređenje Grada Banjaluka, u kom smo tražili odgovore na sledeća pitanja:

  1. Koliko je Grad Banja Luka platio GP Krajina za izgradnju garaža i garažnih mjesta u banjolučkom naselju Aleja Centar prema Ugovoru potpisanom između ova dva subjekta 2004. godine?
  2. Do kada je bio rok da preduzeće GP Krajina izgradi garaže i garažna mjesta u banjolučkom naselju Aleja Centar, prema Ugovoru iz 2004. godine?
  3. Koliko je izgrađeno garaža i garažnih mjesta na osnovu ovog Ugovora?
  4. Ko je nakon izgradnje bio vlasnik garaža i garažnih mjesta?
  5. Do kada je planirano puštanje u funkciju garaža i garažnih mjesta?
  6. Da li je predviđeno njihovo prodavanje ili iznajmljavanje?
  7. Da li je jedan broj garaža ili garažnih mjesta već prodat/iznajmljen?
  8. Da li su pomenute garaže i garažna mjesta trenutno u fuknciji, odnosno da li se koriste za namjenu za koju su izgrađene?
  9. Da li su garaže izgrađene u skladu sa svim ostalim odredbama iz pomenutog Ugovora?

U odgovoru, koji potpisju Sanela Kecman, stručni savjetnik u Odjeljenju za prostorno uređenje Grada Banjaluka, dobili smo sledeća saznanja:

„Odjeljenje za prostorno uređenje ne raspolaže traženim podacima, te nismo u mogućnosti odgovoriti na postavljena pitanja. Napominjemo da je za izgradnju stambeno-poslovnog bloka sa pripadajućim parking garažama Odjeljenju se obraćao investitor „Krajina“ a.d. Banjaluka, koje je upisan sa pravom svojine na predmetnim parcelama, i nemamo spoznaje postojanju ugovora kojima su regulisani odnosi između Grada i „Krajine“a.d. vezano za parking garaže.“

U razgovoru sa predstavnicima GP Krajine smo pokušali da saznamo više o ovom problemu, pri čemu nam je rečeno da se garažna i parking mjesta u Aleji Centar prodaju za 1228KM sa PDV-om, te da se kupoprodajni ugovor potpisuje između kupaca i GP Krajina.

Kada smo željeli da saznamo da li je kupac ima mogućnost uknjižavanja predmeta kupovine, to jest garažnog ili parking prostora, dobili smo odgovor da se mogu uknjižiti samo zidane garaže, dok za parking mjesta to još uvijek nije moguće.

U daljem razgovoru nam nisu željeli potvrditi ali ni opovrgnuti našu pretpostavku da GP Krajina ima određenih sporova sa Gradom Banja Luka kad su u pitanju garaže i garažna parking mjesta u Aleji Centar.

Stiče se utisak kako ugovora o izgradnji zapravo nema, to jest nije postojala odluka Skupštine Grada o isplati od 3,4 miliona KM o kojoj govore stanari, te da je GP Krajina u potpunosti vlasnik garaža. Time smo ostali u nedoumici.

Kako je GP Krajina postala vlasnik pomenute parcele?

Zašto niko ne kupuje pomenute garaže (koje stoje prazne, kao što se vidi na fotografijama)?

Zašto nije moguće uknjižiti se kao vlasnik kupljenje nekretnine, ako su one „čiste“ što se tiče vlasničkog statusa?

Ovaj posao između GP Krajine i Gradske uprave bio je samo jedan u nizu, smatra se, sumnjivih poslova između gradskih i republičkih institucija i pomenutog građevinskog preduzeća.

Uspon „GP Krajina“ započeo je početkom 2000-tih tokom kojih je preduzeće prolazilo proces privatizacije, da bi ona konačno bila završena 2002. godine.

I uz samo naselje Aleja Centar u kom se nalaze pomenute garaže vezuju se razne afere. Dobro je poznato da je zemljište na kojem se nalazi ovo naselje nekada pripadalao banjolučkoj kasarni „Mali logor“. Na kraju prvog premijerskog mandata Milorada Dodika, 2000. godine, tadašnji ministar odbrane Manojlo Milovanović, čini se mimo zakona, prodao 175 dunuma zemlje sa pripadajućim objektima koji su se nalazili na području bivšeg „Malog logora“.

Zauzvrat je „GP Krajina“ imala obavezu da za potrebe vojske izgradi 84 stana. Cijena kvadrata stanova bila je za tadašnje prilike dosta visoka iznosila je oko 1.600 maraka, a ukupna vrijednost izgrađenih stanova 9,5 miliona KM.

Kasnije se ispostavilo da je ogromna parcela u centru Banjaluke data GP „Krajina“ – besplatno. Samo naselje, iako je lokacijski vrlo blizu centru grada jeste jedno od lošijih banjolučkih naselja jer su zgrade i stanovi tako gusto izgrađeni da „liče na mravinjak“, kako su to opisali stanari sa kojima smo razgovarali.

„Kratko i jasno, ubjeđuju nas, novac je potrošen, garaže napravljene, ali već 15 godina stoje prazne. Iako smo do sada više puta upozoravali na ovaj problem, po pitanju stavljanja garaža u funkciju još ništa nije urađeno“ jedinstveni su u stavu naši sagovornici.

U naselju i u njegovoj neposrednoj blizini su u međuvremenu napravljeni javni parkinzi. Parking naravno potrebno platiti, a zbog blizine Osnovnog suda, Okružnog tužilaštva, tržnog centra „Zenit“, nekoliko banaka i velikog broja uslužnih radnji, slobodno parking mjesto je izuzetno teško pronaći.

S obzirom da je Grad Banja Luka prošle – 2018. godine od naplate parkinga prihodovao četiri miliona maraka, pitanje je u čijem je interesu da se garaže počnu koristiti? To jest, da li je isplativije da se parking mjesta i dalje svakodnevno plaćaju? Kako u ovom naselju sat vremena košta 0,5 KM, dnevna parking karta 3 KM, pa ko ugrabi mjesto, mnogim stanarima slijedi kazna 40 KM Komunalne policije.

posljednjem Oglasu o izdavanju u zakup garaža koje se nalaze u vlasništvu Grada Banja Luka, objavljenom krajem septembra prošle godine pomenutih garaža nema. Nema ih ni u onom prethodnom oglasu od marta prošle godine. Kada će i da li će ih biti, očigledno se ne zna.

*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Napiši komentar