fbpx

Mikrokreditno društvo Taurus d. o. o. Banjaluka registrovano je 19. oktobra prošle godine, a osnivački kapital društva iznosi 580.000 KM. Odmah po osnivanju društvo je krenulo sa podijelom kredita fizičkim i pravnim licima. Većinski vlasnik ove bankarske ustanove je nedavno smijenjeni generalni direktor ŽRS Dragan Savanović.

Piše: B1info.ba

MKD Taurus posluje na lokaciji prve poslovnice, na mjestu osnivanja u ulici Radoslava Lakića broj 40, skretanje iz Radmanove ulice u Banjaluci i na lokaciji druge poslovnice u ulici Miloša Obrenovića I sprat, lokal broj 17, preko puta Gradske tržnice u Prijedoru, tik pored kancelarija Gradskog odbora DNS-a u Prijedoru.

Foto baza

Pored Savanovića, kao vlasnici se navode još petoro manjinskih vlasnika kojima je Savanović ranije povjerio na čuvanje i korištenje novčane iznose koje mu oni vraćaju u vidu ulaganja u Taurus. Savanović je suštinski 100 odsto vlasnik MKD Taurus, tvrde naši izvori portala B1info.

Pošteni vlasnici

U manjinskom, zapravo formalnom vlasništvu sa Savanovićem, jeste pet sugrađana iz Prijedora. Jedan je Milorad Despotović, sin direktorice „Toplane“ Prijedor Ljiljane Despotović koja je na toj dužnosti naslijedila Savanovića 2011. godine. Ljiljana Despotović je „Toplanu“ u Prijedoru dovela pred Ustavni sud Republike Srpske tako što je branila korisnicima isključivanje sa toplovodne mreže Odlukom o uslovima i načinu isključivanja kupaca toplotne energije sa sistema centralnog grijanja. Ovu Odluku je Ustavni sud RS odbacio kao neustavnu, što je Despotović ignorisala te je poslije toga nastavila slanje računa korisnicima isključenim sa toplovodne mreže na vlastiti zahtjev, a koje je teretila sa 30 odsto cijene grijanja.

Jedan od vlasnika je i Radan Vukadinović, smijenjen 7. marta ove godine sa mjesta načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove na kome je proveo posljednjih 10 godina, na prijedlog gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića. U obrazloženju svog prijedloga, gradonačelnik je naveo nemogućnost kvalitetne saradnje sa načelnikom Odjeljenja što je kao posljedicu imalo neodvijanje poslova planiranom dinamikom, u skladu sa Planom i Programom rada.

„Bilo je kašnjenja u nasipanju puteva, nije bio dobar materijal, za dva dana kada padne kiša nema materijala. Nisu dobro krpljeni putevi, imam li ja šta dodati na to“ upitao je tom prilikom Đaković.

Ipak, priznao je da nije Vukadinović jedini krivac za takvu situaciju.

„Za to su prije svega odgovorni izvođači radova, a iza toga najodgovorniji je načelnik Odjeljenja, koji nije poduzimao nikakve mjere u takvim situacijama“, istakao je Đaković. Naveo je i da dok su se građani žalili na loše puteve, pogotovo u seoskim mestima, Vukadinović ga je uvjeravao da je sve u redu.

S druge strane, iz neformalih izvora portal B1info saznaje da je Vukadinović, kao načelnik resornog odeljenja, pomagao građevinskoj firmi „Prijedorputevima“ AD Prijedor, u vlasništvu Čorokala Dragana da dobijaju poslove na održavanju puteva u prijedorskoj regiji. Zbog toga je konkurentsko preduzeće „Niskogradnja Marjanović“ isto iz Prijedora, ostajalo kratkih rukava. Vlasnik Goran Marjanović blizak je sa liderom DNS Marka Pavića a izvori pomenutog portala tvrde da je upravo to razlog zbog čega je DNS već duže vrijeme pripremalo teren kako bi smijenuli Vukadinovića.

„Marjanović je u januaru donio Vukadinoviću dnevnik rada za održavanje puteva, koji je trebalo da potpiše kako bi se „Niskogradnji Marjanović“ isplatio novac. Međutim, Vukadinović je to odbio i zbog toga je smijenjen“ kažu sagovornici upućeni u ovu problematiku.

Od dolaska Milenka Đakovića na mjesto gradonačelnika Prijedora, „Prijedorputevi“ i „Niskogradnja Marjanović“ vode spor oko dobijanja posla za održavanje puteva.

Treći manjinski vlasnik je Milivoj Šormaz. Šormaz je vlasnik firme „Limikom“ koja se bavi distribucijom naftnih derivata. On je zbog davanja mita bio uhapšen polovinom septembra prošle godine zajedno sa bivšim načelnikom opštine Brod Milovanom Čerekom. Milivoj Šormaz u banjalučkom Okružnom sudu izjavio je da mu je Milovan Čerek u septembru 2013. predložio da uplati 10.000 maraka kao donaciju Opštinskom odboru Socijalističke partije. Zauzvrat, Čerek je obećao da će se zauzeti da Šormazovoj firmi bude isplaćeno 250.000 maraka sa računa brodske „Toplane“. Zbog toga je osuđen na novčanu kaznu od 7.000 maraka i dužan je bio da vrati 10.000 maraka koje je nezakonito stekao. Milivoj Šormaz, tj njegov „Limikom“ je inače u Prijedoru poznat kao ekskluzivni dobavljač goriva za Demokratski narodni savez Marka Pavića.

Posljednji manjinski suvlasnik iz Prijedora je Biljana Knežević, inače bliska DNS-u.

Kreditni voz

MKD Taurus je tek jedan od stepenika projekta koji počinje implementacijom kredita Svjetske banke u iznosu od 51,3 milona evra, koji će za potrebe ”restruktuiranja” ŽRS otplaćivati Vlada RS.

„Željeznice Republike Srpske“ su u Nacrtu Plana finansijskog i operativnog restrukturiranja „Željeznica Republike Srpske“, koji je Nadzorni odbor tog preduzeća dostavio Vladi RS predložile da kreditom Svjetske banke plate dugove radnicima i Poreskoj upravi RS i da redovno dobijaju grant od 25 miliona KM godišnje. U okviru projekta restrukturiranja sa Svjetskom bankom je dogovoren kredit od 51,3 miliona evra. Kredit je namijenjen za izmirenje dugova prema radnicima i Poreskoj upravi, za otpremnine za smanjenje broja zaposlenih i za organizaciono restrukturiranje. U Nacrtu Plana se kao moguće opcije navode zaključivanje sporazuma sa Vladom, kojim će Vlada nastaviti otplaćivati obaveze po međunarodnim kreditima i konverzija nedospjelih obaveza po međunarodnim kreditima u kapital. Kao konkretne mjere finasijskog i operativnog restrukturisanja navedena je konverzija dospjelih obaveza prema Vladi od 145,9 miliona KM i kredit Svjetske banke od 51,3 miliona evra.

Plan je da se kreditom Svjetske banke broj radnika smanji na oko 2.100. Zbog vrijednosti otpremnina, kredit „težak“ 100 miliona maraka je ključan u programu otpuštanja još 500 radnika do 2021. godine.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić je tvrdio da će kredit Svjetske banke od 51,3 miliona evra za restrukturisanje „Željeznica Srpske“ biti usmjeren u četiri komponente, od kojih je prva izmiranje dugova prema radnicima ovog preduzeća. Trninić je istakao da se to odnosi na sve radnike, a da će sredstva biti usmjerena za neisplaćene tople obroke, prevoz, regres, tužbe radnika, poreze i doprinose, kao i razne kamate, na što bi trebalo biti utrošeno 42,7 miliona evra.

„Druga komponenta su otpremine za smanjenje broja zaposlenih – 500 radnika u prvoj godini restrukturisanja i 500 radnika u preostale tri godine do kraja restrukturisanja. Na ovu komponentu biće utrošeno oko 3,5 miliona evra“, rekao je Trninić.

Prema njegovim riječima, treća komponenta je organizaciono restrukturisanje, što podrazumijeva računovodstveno razdvajanje infrastrukture i operacija, a za to će biti potrebno pet miliona evra. Četvrta komponenta kredita je početna naknada za povlačenje sredstava, koja iznosi 128.250 evra.

Trust mozgova

Za praćenje plasiranja kredita nadležna je ”Savanovićeva” komisija za implementaciju koju čine Branislav Đurica, predsjednik, Nikolić Tatjana i Ilinčić Gordana kao članovi.

Branislav Đurica stalno zaposlen u ŽRS na mjestu Savjetnika generalnog direktora, Ilinčić Gordana radi kao šef Kabineta generalnog direktora, dok je Tatjana Nikolić inokorespodent-prevodilac i direktor Sektora nabave ŽRS. Zanimljivo, nakon Savanovićeve smjene, funkciju generalnog direktora preuzeo je Zoran Ilinčić, pa će tako sada pomenuta Gordana Ilinčić biti savjetnik svom suprugu.

Branislav Đurica je na zasjedanju Skupštine RS u martu ove godine imenovan za člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske. B1info nezvanično saznaje da je tada dobio zadatak da obezbjedi sigurne transankcije za MKD Taurus, u vlasništvu neposrednog rukovodioca Savanovića, odnosno da zaštiti ovo preduzeće od revizije i inspekcije od strane Agencije za bankarstvo.

Branislav Đurica je stranački kadar SNSD-a. Portal CAPITAL.ba je objavio dopis Dragana S. Jovića koje je proslijedio i nadležnim tužilaštvima u BiH, Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te Obudsmanu BiH u kom je naveo da postoji sumnja da su prilikom procesa predlaganja članova UO ABRS počinjena brojna krivična djela.

Između ostalog, on je upozorio i da su mjesta u Upravnom odboru Agencije podijeljena na osnovu političke pripadnosti što znači da će Agencija biti podložna političkom uticaju iako je ona prema zakonu samostalno i nezavisno tijelo.

Drugi član Komisije za praćenje utroška sredstava i podnošenje izvještaja Svjetskoj banci Tatjana Nikolić je direktor Sektora nabave u ŽRS. Ona je zasnovala radni odnos na radnom mjestu daktilograf sa diplomom Osnovne škole, a odnedavno posjeduje fakultetsku diplomu, nepoznatog izdavača i sadržaja. Ona je inače osoba preko koje idu svi postupci javnih nabavki u ovom preduzeću koje je akutni gubitaš.

Treći član Komisije Gordana Ilinčić zaposlena je na mjestu šef Kabineta generalnog direktora ŽRS a po zanimanju je prevodilac. Njene kompetencije u ovom polju ocrtava podatak da je Gordana Ilinčić navedena kao prevodilaca monografije „Banje u Republici Srpskoj“ koje je izdala Vlada Republike Srpske – Ministarstvo trgovine i turizma.

Podsjećamo, Željeznice RS, kao najveći gubitaš u RS, nagomilale su više od 250 miliona KM ukupnih gubitaka.

Željeznice RS

Plan je sljedeći

Novac iz kredita Svjetske banke će dolaziti u etapama a biće usmjeren u tri pravca restruktuiranja – finansijsko, organizaciono i vlasničko. Finansijsko restrukturisanje podrazumijeva da se bilansi „Željeznica“ raščiste, na šta se nadovezuje vlasničko restrukturisanje koje podrazumijeva da Vlada postane 100 odsto vlasnik preduzeća, s tim da će se izmiriti obaveze prema malim akcionarima.

Organizaciono restrukturisanje u prvoj fazi podrazumijeva razdvajanje određenih organizacionih jedinica, drugačije ustrojstvo organizacionih jedinica, sistematizaciju radnih mjesta, kao i smanjenje broja zaposlenih za 1.000 do 2021. godine.

Mikrokreditno društvo Taurus će tek u trećoj fazi organizacionog restruktuiranja dobiti finansijsku inekciju, oslanjajući se na iskustva po kom Svjetska banka utrošak gotovo da ne provjerava nakon provedene dvije faze projekta.

Savanovićev Taurus potom nudi kredite stanovnicima, koji su zapravo sami radnici ŽRS kojima prijeti otkaz, jer je, kako tvrde izvori portala B1info, podizanje kredita u Taurusu glavni način za zadržavanje radnog mjesta. Jedno je sigurno – ako zaposlenom u ŽRS, MKD Taurus odobri zahtjev za kredit, taj sigurno ostaje u radnom odnosu u ŽRS.

Kako zaposlenici od svojih plata budu otplaćivali kredite, MKD Taurus to jest grupa od povjerenja kojom upravlja Savanović će da vraća sredstva namijenjena za potrebe organizacionog restruktuiranja ŽRS, dok će dobit u vidu kamate zadržavati za sebe.

Na taj način će se osigurati da u konačnici sav novac od kredita Svjetske banke bude utrošen tamo gdje je namijenjen, osim što će doći do određenog kašnjenja sa implementacijom, u onom periodu koliko je potrebno da se vrate mali krediti plasirani radnicima koji su na taj način zadržali posao.

* Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Napiši komentar