Helsinški parlament građana Banjaluka sprovodi online anketu, čiji je cilj da se utvrde načini za uspješniju borbu protiv raznih oblika diskriminacije koji se mogu javiti u radom odnosu. Podjelom vaših mišljenja i iskustava podržavate identifikaciju akcija koje mogu pomoći u spriječavanju diskriminacije, kao i doprinijeti poboljšanom pristupu i ostvarivanju pravde u slučaju diskriminacije.

Anketa je anonimna i možete je popuniti na ovom linku. Popunjavanje traje samo nekoliko minuta, a vaši odgovori će Helsinškom parlamentu pomoći u istraživanju o diskriminaciji žena na radnim mjestima, koje će uključivati i analizu postojećeg pravnog okvira BiH i izazova koji se odnose na implementaciju antidiskriminacijskih politika. Sve to će biti osnova za predlaganje i zalaganje za unaprijeđenje zakonskog okvira za spriječavanje diskriminacije i osnaživanje žena za prijavu diskriminacije na radnom mjestu.

Istraživanje je jedna od aktivnosti  projekta “Unapređenje ženskih radnih prava” koju realizuje  Helsinški parlament građana Banja Luka zajedno sa Ženskom  mrežom  Kosova,  Centrom ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacijom  Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) uz finansijsku pomoć Evropske Unije.

Napiši komentar