fbpx

“Advokatska komora Republike Srpske smatra da je Sud neosnovano kaznio advokata Slobodana Perića novčanom kaznom, zbog iznesenog kritičkog mišljenja o radu Suda i Tužilaštva BiH kao državnih organa, odnosno organa javne vlasti, a na šta kao i svaki drugi građanin u društvu, svaki advokat ima pravo. Smatramo da advokat Perić ničim nije ‘uvrijedio’ sud već je iznio svoje mišljenje o veoma značajnom pitanju od javnog interesa, odnosno funkcionisanju pravosuđa. Svoje mišljenje, odnosno kritiku postupanja navedenih državnih organa, advokat Perić je u svom izražavanju i argumentovao koristeći konkretne primjere.”

Piše: Vanja Stokić

Kazao je ovo za eTrafiku predsjednik Advokatske komore RS Branislav A. Rakić, komentarišući odluku Suda BiH da kaznom od 3.000 KM, koja je kasnije pretvorena u kaznu zatvora od 30 dana, kazni banjalučkog advokata Slobodana Perića zbog nepoštovanja Suda. Naime, Perić je zastupajući svog klijenta, optuženog za ratne zločine, u prigovoru na optužnicu između ostalog naveo:

Podrži eTrafiku

“Kada treba neko odgovarati za zločine počinjene nad Srbima niti jedan dokaz nije dovoljan, a kada treba optužiti i osuditi pripadnika srpskog naroda dovoljnom je da neko ‘upre prstom u njega’. Najbolji dokaz za ovakav zaključak su nedavno odluke suda u predmetu protiv Nasera Orića i dr. Muhameda Šišića i dr., ali i drugih gdje su donesene oslobađajuće presude ili izrečene simbolične kazne koje su samo uvreda za žrtve.”

Sud BiH je ove navode okarakterisao kao nepoštovanje Suda, te Periću odredio kaznu od 3.000 KM. U rješenju kojim Sud BiH odbija Perićevu žalbu na izrečenu kaznu, navodi se da se njegova izjava ne može posmatrati kao pravo na mišljenje i iznošenje vrijednosnog suda, kako Perić tvrdi.

“Takvi navodi jasno ukazuju na sadržaj uvredljivog karaktera usmjerenog isključivo na vrijeđanje Suda, čime je osnovano doveden u pitanje i autoritet Suda. Citirani navodi nesumnjivo prelaze okvire etičkog i profesionalnog ponašanja, koje se očekuje od svakog advokata pred ovim i svim drugim sudovima na teritoriji BiH. Advokat Perić neprimjerenim i neargumentovanim tvrdnjama i insinuacijama prelazi granice korektnosti i profesionalnosti, te u svom spornom uvredljivom obraćanju Sudu optužuje Sud za diskriminatorsko i nezakonito postupanje, a da pri tome takve navode ne čini dokazanim”, navodi se u rješenju Suda BiH.

Pravosnažno rješenje za plaćanje kazne izdato je 27. februara, dok je Periću dat rok od 15 dana da zbog nepoštovanja Suda plati 3.000 KM. Zbog odbijanja da to učini, kazna je 09. maja pretvorena u kaznu zatvora od 30 dana, pa se Perić trebao javiti 05. septembra na izdržavanje kazne u Doboju. On to nije učinio, a u razgovoru za eTrafiku ističe da ovakve kazne nemaju zakonsku osnovu.

“To nema nikakvog uporišta u zakonu, jer ja nisam gonjen ni krivično ni prekršajno. Oni su to našli u Zakonu o krivičnom postupku, ali ja nisam krivično optužen ni za kakvo djelo. Meni je izrečena disciplinska mjera i pošto nisam platio kaznu, normalan put bi bio da mi taj novac skinu direktno sa računa. Ovo je čisto iživljavanje i demonstracija sile od strane Suda BiH i Tužilaštva BiH“, govori Perić, koji se žalio i na novčanu i na kaznu zatvora, navodeći da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, da je došlo do pogrešne primjene procesnog prava i krivičnog zakona, te da je povrijeđen Ustav BiH i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Obje žalbe su odbijene.

Takođe je tražio odgađanje kazne, na šta je takođe stigao negativan odgovor.

“To traje sedam mjeseci. Informisao sam vlast, opoziciju, medije i Advokatsku komoru. Niko nije htio reagovati, najgore je što nije ni Komora, čija je dužnost da me zaštiti. Zamislite da Komora dozvoli da advokat zbog nečega što nema uporišta u zakonu ode u zatvor! Ova moja izjava se ne može tumačiti kao nepoštovanje Suda. Nepoštovanje suda bi bilo da sam vrijeđao sudiju, a ja sam braneći mog klijenta iznio zakonske razloge zašto smatram da sam u pravu. Iz cijelog mog podneska je izvukao samo to što smatra uvredom suda, na ostalo nije ni odgovorio”, navodi Perić, koji od osnivanja Suda BiH zastupa optužene za ratne zločine.

Predsjednik Advokatske komore RS Branislav A. Rakić smatra da izrečeni navodi nisu predstavljali prijetnju za autoritet i nepristrasnost Suda jer su negativne posljedice napisanog komentara, čak i ukoliko ih je bilo, bile strogo ograničene.

“Stoga smatramo da je kažnjavanjem advokata Perića za izražavanje mišljenja, odnosno kritike rada pravosuđa izražene u spornom podnesku, došlo do povrede njegovog prava na slobodu izražavanja, odnosno do neopravdanog miješanja javne vlasti u pravo izražavanja advokata Perića. Takođe, mišljenja smo da je izrečena kazna previsoka i da zbog toga može imati zastrašujuće efekte na vršenje advokatske uloge zastupnika odbrane, što dalje može imati dalekosežne, veoma negativne posljedice na prava optuženih, kao i na slobodu izražavanja svih advokata usljed straha od ovako visokih kazni i sankcionisanja”, naglašava Rakić u ime Advokatske komore.

On takođe ističe da Sud BiH nije imao pravnog osnova za preinačenje novčane kazne u kaznu zatvora, jer je mogao kaznu naplatiti prinudnim putem – dostavljanjem rješenja Poreskoj upravi, koja bi zatim naplatila kaznu u postupku prinudne naplate.

Advokat iz Banjaluke Krstan Simić ističe da su prilikom uspostave reforme pravosuđa, u pravosudni sistem BiH ugrađeni određeni međunarodni standardi koji su dali svu moć, ugled i zaštitu nosiocima sudskih funkcija, gdje su čak predviđene drastične kazne za određene učesnike u postupku, recimo 30.000 KM ukoliko se ne odazovete Sudu. To je doprinijelo da se stvara slika neprikosnovenog i uglednog pravosuđa, dok se ugled stiče radom sudija i tužioca koji će zaista biti simbol časti. On navodi da je pitanje nepoštivanja suda stvar vrlo suptilne procjene, a da pitanje iznošenja stava i mišljenja spada u red slobode govora, na kojoj insistira cijeli današnji svijet.

“Teško je povući granicu onome koji odlučuje da li nečija izjava predstavlja mišljenje ili uvredu. Mislim da je ipak u ovom slučaju advokat Perić iznio ne samo svoj stav, nego i stav jedne javnosti u RS, koja vrlo često ima identičan pristup radu Suda i Tužilaštva BiH, kada se radi o procesuiranju zločina. Bojim se da je ovdje Sud morao imati u vidu činjenicu da li je namjera gospodina Perića bila da uvrijedi Sud ili je to bio stav jednog govornika koji je želio da zaštiti svog klijenta. Teško je to procijeniti, ali sam pobornik toga da je vrlo opasno po cijelo društvo da se stvara mehanizam verbalnog delikta, koga smo se riješili. Mene kao intelektualca i pravnika sa stažom od 42 godine brine kvalifikacija. Problematično je da li tu uopšte ima djela i dolazimo u poziciju kada više ne smijemo otvoriti usta kada je u pitanju rad pravosuđa“, upozorava Simić.

Napiši komentar