fbpx

Krajem prošle godine pokrenuta je inicijativa da se majke koje borave sa djecom u Univerzitetsko kliničkom centru RS oslobode plaćanja koje je do tada iznosilo 45 KM po danu. Iako su se majke izborile za neplaćanje do kraja decembra, neizvijesno je bilo šta će se dogoditi u novoj godini.

Piše: Snježana Aničić

U Fondu zdravstvenog osiguranja naglasili su da je od 01. januara izmijenjen cjenovnik zdravstvenih usluga, te da majke koje borave uz dijete u bolnici plaćaju  25 KM, umjesto ranijih 45 KM dnevno.

Foto baza

„Dakle, cijenu od 25 KM plaćaju samo oni roditelji, osiguranici FZO RS, koji sa djetetom u bolnici borave mimo indikacija predviđenih pravilnikom, dok roditelji koji imaju uputnicu za boravak uz dijete, ne plaćaju ništa“, istakli su iz Fonda.

Oni su dodali da su sve bolnice u RS obavezne da primjenjuju cjenovnik za osiguranike FZO RS, dok za neosigurane građane svaka bolnica ima mogućnost da formira svoje cijene.

Foto: Pexels

Aktivistkinja Adriana Basara je objasnila da je trenutna situacija bolja nego ranije.

“Trenutno majke djece do šest godina uzrasta ne plaćaju, ostale plaćaju 20 KM, što je opet, bolja solucija nego ranije.
I dalje smatram da se treba izmijeniti pravilnik FZO i da se pravilnikom donese odluka da majke ne plaćaju boravak uz bolesno dijete ne samo u Banjaluci, već i u drugim gradovima RS”, pojasnila je Basara.

U Udruženju višečlanih porodica „4+“ ­su nam rekli da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS tražilo od Fonda zdravstvenog osiguranja način finansiranja. Šta je Ministarstvo tačno tražilo nije poznato, a na naš upit nisu odgovorili.

Iz UKC RS kažu da u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, troškove boravka pratioca uz dijete snosi Fond, a na osnovu uputnice za boravak pratioca u slučajevima koji su jasno naznačeni u Pravilniku.

Prema Pravilniku, dnevni smještaj ne plaćaju majke dojilje do djetetovih 12 mjeseci, roditelj ili staratelj djeteta sa poteškoćama u razvoju, djece do 6 godina i oboljelih od malignih bolesti. Iz Fonda su rekli da roditelji mogu da borave uz svoje dijete i kada to ljekar ne preporuči, ali tada oni ne snose troškove boravka.

Iako se ranije govorilo da je ugovor između UKC-a i Fonda „sporan“, iz službe za odnose s javnošću iz Fonda kažu da se odredbe iz Pravilnika nisu mijenjale, te su objasnili su da, kada su u pitanju ugovori sa bolnicama, ugovaranje se vrši na osnovu jasno definisanih kriterijuma i principa ugovaranja, a to uključuje i broj planiranih usluga koje će bolnica pružiti osiguranicima Fonda.

„Smještaj pratioca uz dijete je, takođe, predviđen ugovorima sa bolnicama. U ovoj godini za bolnice i UKC RS planirano je više sredstava za ukupno 9,2 miliona KM u odnosu na prošlu godinu“, rekli su u Fondu i dodali da je u toku potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama.

Prema ranijim podacima, majke su svoj boravak u iznosu od 45 KM plaćale u Gradišci, Prijedoru i UKC RS. U Bijeljini troškovi su iznosili  20 KM, u Zvorniku 15 KM za djecu do šest godina, odnosno 30 KM za stariju djecu.

Roditelji u dobojskoj i trebinjskoj bolnici su oslobođeni plaćanja.

Iz UKC-a smo pokušali saznati imaju li u planu da poboljšaju i uslove boravka, ali su rekli da su uslovi u skladu sa bolničkim standardima.

„Smještaj pacijenta u Klinici za dječije bolesti UKC RS je u skladu sa visokim medicinskim standardima. U sobi je smješteno najviše dvoje djece sa dvije majke, te se nije dešavalo da majka i dijete budu smješteni u jedan krevet. Na dvije sobe postoji sanitarni čvor i posebno kupatilo što odgovara svim bolničkim standardima. Klinika za dječije bolesti UKC RS po stručnosti kadra, medicinskim uslugama koje pruža i standardima je jedna od vodećih u regionu, a konstantnim unapređenjem i ulaganjem u medicinsko osoblje opravdava svoje mjesto“, naglasili su za eTrafiku.

Međutim, u ranijim izjavama za medije, majke su mahom navodile da tokom boravka u bolnici one lično nemaju na raspolaganju krevet, već samo drvenu stolicu. Čak i kada plate noćenje sa bolesnim djetetom.

Napiši komentar