fbpx

Mogućnost putovanja, usavršavanja, upoznavanja kultura i tradicija država širom svijeta, veoma je bitno za lični razvoj svakog pojedinca. Na ovaj način čovjeku je omogućeno proširivanje vidika, upoznavanje sa ljudima širom svijeta, te učenje novih jezika.

Piše: Andrea Aleksić

Potrebu za svim navedenim najviše imaju mladi ljudi, pogotovo u periodu njihovog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja. Mnogi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini sve više shvataju važnost neformalne edukacije i umrežavanja na globalnom nivou. Ipak, jedna od prepreka je finansijski aspekt ove priče, koja je prouzrokovana lošom finansijskom slikom u državi.

Podrži eTrafiku

Ovaj problem prepoznalo je i udruženje građana „Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši. Centar je akreditovan za Erasmus+ projekte, te je mnoge od svojih volontera slao na razne neformalne edukacije organizovane kroz Erasmus+. Ove edukacije su u potpunosti finansijski pokrivene od strane Evropske komisije i ovog programa, međutim, volonteri moraju sami da pokriju putne troškove koji im se kasnije refundiraju. Iako ovo nije veliki izdatak, srednjoškolcima i studentima je nerijetko problem platiti avionsku kartu od nekoliko stotina eura, bez obzira što će ti troškovi kasnije biti refundirani. Volonteri „Centra za djecu, mlade i prodicu“ su najčešće iz ovog razloga odustajali od putovanja na edukacije.

U jednoj sličnoj situaciji našao se i volonter Miloš Kovačević koji je prepoznavši potrebu zajedno sa članovima Centra, razvio ideju „Fonda omladinske mobilnosti“ (FOM).

„Centar je na jednom projektu organizacije PRISM iz Italije (Sicilija) bio partner u fazi njihovog apliciranja za fond. Kada je projekat ove organizacije prošao krenulo se u realizaciju aktivnosti. Radilo se o trening kursu koji je održan na Siciliji. Iako su na vrijeme određeni učesnici koji će putovati na ovu aktivnost, neki od njih su u zadnji trenutak odustali od putovanja. Naša organizacija je izdvojila dio sredstava za kupovinu avionskih karata, ali nije mogla pokriti sve troškove puta, te smo u kratkom vremenskom periodu morali ‘pronaći’ nekoliko stotina maraka da bismo osigurali putne troškove“, objašnjava Kovačević, te dodaje da je kod Erasmus programa karakteristično da se putni troškovi po povratku sa događaja refundiraju nakon slanja svih karata sa putovanja.

„Kada smo nekako sakupili novac, karte su već i poskupile jer se datum putovanja približavao, ali smo uspjeli. Imali smo tri učesnika na trening kursu koji je bio nezaboravan. Ta nam je situacija pokazala da bi bilo manje stresno za sve nas i puno lakše kada bismo imali neki novac, neki fond iz kojeg bismo uzeli sredstva da platimo sebi troškove puta, a kada se vratimo i pošaljemo sve karte organizator bi nam svakako refundirao taj iznos tako da se sredstva ne bi gubila. Tako je i nastala ideja o FOM-u“, govori on.

Uvidjevši potrebu za fondom koji će biti na raspolaganju mladima, ,,Centar za djecu, mlade i porodicu” Laktaši u saradnji sa opštinom Laktaši počeo je sa implementacijom projekta ,,Fond omladinske mobilnosti” koji se na našim prostorima realizuje prvi put uz podršku neke od jedinica lokalne samouprave. Fond je namijenjen mladima od 15 do 30 godina, koji žele da učestvuju u nekim od programa mobilnosti, radionicama, treninzima, seminarima u zemlji, regionu i šire. Sredstva iz Fonda koriste se samo za programe za koje organizatori garantuju refundaciju sredstava. Na taj se način jednom iskorištena sredstva za putovanje i program mobilnosti vraćaju nazad u Fond što osigurava samoodrživost.

Ideju o Fondu volonteri „Centra za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši su prihvatili sa oduševljenjem. Među njima je i volonterka Milica Kos koja svoje srednjoškolske dane nastoji iskoristiti kako bi putovala i učestvovala na raznim programima za mlade. Kako kaže, FOM je odličan sistem podrške mladima za koji se nada da će ga moći i sama iskoristiti.

„FOM za mene na neki način znači sigurnost. Sigurnost da tu oko nas, postoji neko ko pokušava nešto pozitivno i FOM je je pravi dokaz da u tome uspijeva. Ali i sigurnost da ukoliko mi se ukaže prilika da otputujem na neko dešavanje (seminar, kamp, edukaciju..), novac za putne troškove neće biti prepreka. Meni je to ujedno i nada da će se omladina, ne samo Laktaša, više aktivirati, te da će ih mogućnosti koje FOM i sve što ga prati, pruža motivisati da postanu ‘neko i nešto’“, objasnila je ona.

Fond omladinske mobilnosti namijenjen je mladima koji su već pronašli program mobilnosti na kojem žele da učestvuju, ali i onima koji iskažu želju i jave se timu Centra kako bi im pomogli da zajednički pronađu program, ispune prijavu, kontaktiraju organizatore i obezbijede učešće na programu. Cilj Centra je da njihov novoosnovani Fond ostvari što bolje razultate u toku godine, te da se pokaže kao dobra praksa. Potencijal Fonda prepoznao je i Omladinski savjet Republike Srpske koji želi da proširi njegove kapacitete, ako se pokaže uspješnim.

Kao još jedan bitan dio učešća na raznim programima za mlade je i poznavanje osnova engleskog jezika. Mladi se često ustručavaju pridružiti svojim vršnjacima na edukacijama i treninzima jer nisu sigurni da će se moći sporazumjeti. Kroz projekat Fonda omladinske mobilnosti organizovan je i besplatan konverzacijski kurs engleskog kroz koji se mladi mogu osloboditi treme i usavršiti govorni engleski. Ovu priliku iskoristiće i Stefan Balaban, volonter Centra.

„Ovaj kurs ću iskoristiti tako što kad usavršim engleski planiram da odem u neku drugu zemlju na razmjenu. Dugo imam želju da putujem preko Erasmus+ programa, ali nisam mogao zbog nedovoljnog znanja engleskog“, ispričao je Stefan.

Svi ovi mladi volonteri sa puno elana i pozitivne energije poručuju da je bitna volja i samopouzdanje, te da se treba prepustiti avanturi. Njihova je poruka da nekada trebamo utišati glas u glavi koji nam govori da nešto ne možemo i iskoristiti sve prilike koje nam se pružaju jer putovanja, druženje i jezici su nešto što nepovratno obogati svačiji život.

Napiši komentar