fbpx

Izvršni direktor Transparency Internationala BiH (TI BiH) Srđan Blagovčanin u intervjuu za eTrafiku sumira rezultate koje je ova organizacija imala tokom svog dvanaestogodišnjeg postojanja u BiH, problemu korupcije u našoj zemlji, ali i planovima za naredni period.

Da li je i koliko rad TI BiH uticao na smanjenje korupcije u našoj zemlji?

TI BiH je kao ogranak globalnog TI prisutan u BiH 12 godina. Od tada je u okviru aktivnosti TI BiH pružena pravna pomoć više pd 10.000 ljudi, objavljeno je više od 500 različitih analiza, istraživanja i prijedloga izmjena zakonskog okvira. Realizovano je više od 20 različitih kampanja, te pokretane su brojne kampanje za unaprijeđenje zakonskog okvira. Vršene su brojne edukacijske aktivnosti namijenjene državnim službenicima, studentima, novinarima i široj javnosti. Podnešene su različite prijave (sukob interesa, finansiranje političkih partija, krivične prijave) prema insititucijama u cilju utvrđivanja odgovrnosti nosilaca javnih funkcija. Koliko su te aktivnosti konkretno uticale na smanjenje korupcije u zemlji teško je precizno reći, jer organizacije civilnog društva nisu sudovi ili tužilaštva, niti agencije za provođenje zakona, na kojima je primarna odgovrnost za suzbijanje korupcije.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Da li se stanje po pitanju korupcije u BiH popravilo u poređenju sa ranijim godinama?

Nažalost, stanje u BiH u poređenju sa prethodnim godinama se nije popravilo. I dalje je u BiH prisutna sistemska korupcija, odnosno stanje u kojem je većina društvenih i ekonomskih procesa utemeljena na korupciji. Poseban problem predstavlja ogromno prisustvo  političke korupcije, dakle involviranost u korupciju nosilaca najviših političkih funkcija u zemlji. Upravo oni su ključna prepreka borbi protiv korupcije, jer su potpuno svjesni da provođenje reformi napredak u EU integracijma za njih znači samo jedno suočavanje sa pravdom.

Gdje je trenutno BiH u poređenju sa zemljama regiona, kada je u pitanju korupcija?

BiH je i u borbi protiv korupcije kao i u svim drugim reformskim procesima na samom začelju u regionu. Vidjeli smo da je Hrvatska pred zaključenje pregovora sa EU napravila ogroman iskorak na suzbijanju korupcije. Takodje, svjedoci smo da sada Srbija pokušava nešto slično da postigne. U BiH se nažalost na tom planu ništa dešava. Pravosuđe upadljivo ignoriše slučajeve korupcije, posebno one na najvišim razinama vlasti.  I dalje nestaju desetine ili stotine miliona javnih sredstava, kao rezultat korupcije, a oni koji se usude da na to upozore bivaju izloženi progonu, kao što je upravo slučaj ovih dana u RS.

Koje su to grane u kojima je evidentirano najviše korupcionih pojava?

Najveći pojedinačni broj slučajeva korupcije se dešava na lokalnom nivou vlasti, naprosto zato što građani najveći broj kontakata imaju sa tim nivoom vlasti. Međutim ekonomska cijena koštanja korupcije i društvena opasnost od korupcije je najveća na političkom nivou. Načini na koji se odlijevaju sredstva pod političkim pokroviteljstvom je u najvećem broju slučajeva u okviru javnih nabavki, procesa privatizacija i finansiranja političkih partija.

Kako se adekvatno suprotstaviti ovom problemu, ima li načina?

Načina naravno ima. Kao što sam već rekao vidjeli smo na primjeru Hrvatske da ukoliko postoji politička volja, borba protiv korupcije postaje tehničko pitanje. Naravno vidjeli smo i na primjeru Hrvatske da je pritisak spolja, odnosno iz Brisela bio presudno važan za rješavanje političke korupcije. Mislim da će i u BiH biti potreban snažniji pritisak od strane EU da se stvari pomaknu sa mrtve tačke. Naravno, mi imamo i problem kapaciteta samih insitucija da se uhvate u koštac sa kompleksnim istragama političke korupcije. Što znači da jačanje i pravosuđa i agencija za provedbu zakona ostaje prioritet.

Koji su dalji planovi TI u BiH i jeste li zadovoljni onim što je do sada urađeno?

TI BiH će nastaviti rad u okviru tri ključne grupe aktivnosti: pružanje pravne pomoći građanima žrtvama korupcije, zagovaranje unaprijeđenja zakonskog okvira i rada insitucija, te istraživanja i analize stanja u zemlji. Što se tiče ocjene uspješnosti, naravno da se moglo puno više postići, ali kada se ima na umu u kakvim okolnostima je TI BiH radio suočen sa stalnim prijetnjama i pritiscima, mislim da možemo biti zadovoljni sa onim što je postignuto.

 

 

eTrafika.net

Napiši komentar