fbpx

Iako su asistenti u nastavi kod nas prisutni dugi niz godina, formalne edukacije za njih još uvijek nije bilo. Stručnjaci ističu da su i pored diploma koje asistenti imaju, potrebne i edukacije koje bi omogućile da se pojedinac usavršava u svom radu na području autizma.

Piše: Snježana Aničić

Zainteresovanost današnjih, ali i budućih asistenata za edukacije je velika, a to se pokazalo i na neformalnim edukacijama koje je organizovalo banjalučko Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“. Pored dvije planirane edukacije, zbog velike zainteresovanosti, organizovana je i treća.

Foto baza

Sara Petković radi kao asistentkinja u nastavi, ali ističe da je ipak naučila nešto novo.

„Objasnili su nam kako da vodimo evidenciju i to ću sigurno u daljem radu primjenjivati, jer do sada nisam. Uvijek sam pregledala svesku djevojčice sa kojom radim i pratila njen napredak, ali se nisam sjetila da vodim evidenciju, a vjerujem da će mi to puno pomoći“, pojašnjava Sara, koja je na prvoj godini master studija psihologije.

Ono što karakteriše djecu sa autizmom jeste slaba komunikacija. Na edukaciji je bilo riječi i o tome kako je poboljšati i omogućiti djetetu da komunicira sa okolinom.

„Važno je istaći da oni imaju želju za komunikacijom, ali ne znaju kako da je uspostave. Na nama je da im što više olakšamo i pomognemo“, rekla je magistrica psihologije i stručna saradnica Udruženja „Djeca svjetlosti“ Olivera Davidović Knežić.

Ivona Malešević, koja je apsolventica italijanskog i srpskog jezika i književnosti, priča da je zainteresovana za obrazovanje djece sa autizmom i da je to glavni razlog zašto se prijavila. Drago joj je što se edukacija nije svela samo na teoretski dio i što su svi prisutni imali priliku da iznesu svoja razmišljanja.

Učesnicama je pojašnjeno koliko je bitno djetetu pomoći da pametno iskoristi svoje slobodno vrijeme.

„Kod nas se djeca, poslije inkluzije vraćaju u svoje domove i tu nastaje problem ukoliko ne znaju da iskoristi vrijeme. Bitno je da dijete ima neke aktivnosti koje će mu pomoći da ispuni vrijeme, a ujedno i da ima aktivnost“, priča Davidović Knežić.

Projekat „Autizam – upoznavanje, razumijevanje i inkluzija“ realizuje se u okviru programa „Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“ kroz program grantova. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BIH.

[post_ender]

Napiši komentar