fbpx

Panel diskusija „O inkluziji iz različitih uglova“, održana je danas u banjalučkom Centru za socijalni rad, u organizaciji Udruženja za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“.

Piše: Snježana Aničić

Kako su naveli, kroz Udruženje konstantno prolaze roditelji koji imaju mnoga pitanja, ali nemaju kome da ih postave.

Foto baza

„Ukazala se potreba za jednom ovakvom diskusijom, da okupimo stručnjake iz ove oblasti i svih institucija. Pokušali smo da spojimo praksu u školi, probleme sa kojima se sreću asistenti i slično“, rekla je predsjednica Udruženja „Djeca svjetlosti“ Mirjana Kojić.

Diplomirana psihologinja i stručna saradnica u Udruženju Nikolina Klepić je naglasila da je cilj panel diskusije da jedni druge saslušaju, da vide sa kojim izazovima se susreću prilikom planiranja i provođenja inkluzivnog procesa, ali i da se daju konkretne smjernice kako da inkluzivno obrazovanje bude kvalitetnije.

Koliko inkluzija može biti od koristi za samo dijete, potvrdila je i diplomirana psihologinja Vesna Bosančić, koja radi kao asistentkinja u nastavi od septembra 2015. godine.

„Radim sa dječakom koji ima 10 godina i primjećujem promjene u ponašanju druge djece. Kada vide kako ja komuniciram, sjedim i radim s njim, kao da vide da se prema njemu mogu odnositi prijateljski. Sve više mu prilaze, komuniciraju s njim i pomažu ukoliko nešto treba“, ističe Bosančić.

Učesnice panel diskusije bile su predsjednica Udruženja „Djeca svjetlosti“ Mirjana Kojić, mr psihologije i saradnica Udruženja Olivera Davidović Knežić, dipl. psihologinja i stručna saradnica Udruženja Nikolina Klepić, viša stručna saradnica za inkluziju učenika sa posebnim obrazovnim potrebama Vanja Čolić, prosvjetna savjetnica za specijalnu nastavu u vaspitno-obrazovnim ustanovama za obrazovanje djece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju Dijana Pešić, zamjenica Ombudsmana za djecu RS Zlata Hadžić Bajrić, mr razredne nastave Selma Poprženović, psihologinja i asistentkinja u nastavi Vesna Bosančić i majka dječaka autističnog spektra Vanesa Kostić.

Panel diskusija je organizovana u okviru programa „Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz program grantova u okviru kojeg Udruženje „Djeca svjetlosti“ provodi projekat „Autizam – upoznavanje, razumijevanje i inkluzija“. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Napiši komentar