fbpx

U okviru programa manifestacija posvećenih borbi protiv autizma proteklog vikenda u Muzičkom paviljonu parka “Petar Kočić” u Banjaluci održana je javna tribina pod nazivom „Kada specifično postane uobičajeno“. 

Piše: Milica Kulić

Na tribini su učestvovali predstavnici resornih ministarstva, Pedagoškog zavoda, Ombudsman za djecu RS, psiholozi osnovnih škola, specijalisti baromedicine, terapeuti, roditelji, volonteri i dr.

Foto baza

Radionice i stručni treninzi iz ove oblasti pružaju roditeljima aktivnu podršku dajući im mnogo strukturiranih i naučno provjerenih informacija koje su im izuzetno korisne u trenutnoj i budućoj interakciji sa djecom koja imaju poremećaje iz autističnog spektra. Cilj radionica i tribine je ohrabrivanje roditelja djece s autizmom, kazala je organizatorka tribine Olivera Ratković, predsjednica UO i Skupštine Centra za edukaciju „Tvoja riječ“.

„Ovim aktivnostima probudili smo svijest ljudi da mi imamo djecu sa poteškoćama u razvoju. Želimo da shvate kako to nije kraj svijeta jer se svakom djetetu može pomoći na adekvatan način”, kazala je ona.

Podrška ovom i ostalim udruženjima za djecu sa različitim poteškoćama u razvoju svakako je i Ombdusman za djecu RS, Nada Grahovac, koja ističe da je zabrinjavajuća činjenica o porastu djece sa tegobama. Grahovac dodaje da je nedostatak stručnog kadra glavni problem sa kojim se ova djeca suočavaju.

„Za djecu sa poteškoćama u razvoju najbolji je boravak u Dnevnim centrima. Sa novim Zakonom o osnovnom obrazovanju definisana je podrška asistenta u nastavi bez obzira na poteškoće, a zavisno samo od procjene stručnog tima. Međutim, problem predstavlja nedostatak stručnih kadrova (logopedi i defektolozi), imamo neke lokalne zajednice gdje ih uopšte nema. Ako dijete nema podršku stručnjaka, pitanje je da li će prevazići problem i ravnopravno učestvovati u društvu, a odlazak u neku drugu lokalnu zajednicu predstavlja patnju i dodatni trošak za roditelje“, kaže Nada Grahovac.

Ombudsman za djecu RS Nada Grahovac

Sa kojim se problemima suočavaju najbolje znaju roditelji djece sa poteškoćama u razvoju. Jedna od njih je Vesna Pavić, majka šestogodišnjeg dječaka kojem je autizam otkriven sa tri godine.

„Prvo smo išli jednom defektologu u Centar za mentalno zdravlje, ali jeon prestao da radi. Nakon toga sam ga vodila u Centar za gluhonijemu djecu, gdje je radio samo jedan logoped koji ga je naručivao svakih petnaest ili mjesec dana, što mu nije bilo dovoljno. Stalno smo se vrtili u krug, a bila sam svjesna da mi dijete ima problem. Vodila sam ga i u Beograd i potom sam prvi napredak vidjela nakon samo petnaest dana, da bih potom čula za udruženje ‘Tvoja riječ'”, priča Vesna Pavić, dodajući da je njen sin zahvaljujući adekvatnoj njezi sada drugo dijete.

U čast Svjetskog dana osoba sa autizmom i podizanja svijesti o ovoj bolesti organizatori su služili poslastice inspirisane u svijetlo plavoj boji, a u Gradskom pozorištu „Jazavac“ održan je i humanitarni koncert „Autizam govori srcem“.

Centar za edukaciju „Tvoja riječ“ je dobrovoljna društveno-humanitarna i neprofitna organizacija, zasnovana na humanim principima koje okuplja mališane sa autizmom i poremećajem verbalne komunikcije, ponašanja i učenja (djeca sa pervazivnim razvojnim poremećajem, problemima sluha, govora i jezika, mucanja, disfazije, psihomotorne reedukcije i senzorne integracije, te djeca sa metaboličkim poremećajem varenja gluteina i kazina, kao i disbioza crijeva), a u cilju edukacije, rehabilitcije, reedukcije i socijalizacije.

[post_ender]

Napiši komentar