fbpx

Iz želje da se bave psihoterapijom i pomognu ljudima, grupica sastavljena od školovanih psihologinja odlučila se na pokretanje Psihološkog centra “Sense“, koji za cilj ima unapređenje i promociju mentalnog zdravlja kroz brojne radionice, savjetovanja i psihoterapiju djece, mladih i odraslih.

Piše: Anja Zulić

„S obzirom na to da smo sve tri KBT psihoterapeuti pod supervizijom, odlučile smo da udružimo snage i stvorimo mjesto u kojem ćemo raditi ono što najbolje znamo i volimo. Istovremeno, dvije kolegice play terapeuti su imale sličnu ideju i tako smo u Banjaluci stvorile Psiholočki centar Sense“, govori jedna od osnivačica centra Romana Zulić, te dodaje kako je sam proces osnivanja bio najteži i najdosadniji dio, ali i da nisu naišle na neku prepreku koja bi ih spriječila da ostvare svoju zamisao.

Odlazak kod psihoterapeuta

Podrži eTrafiku

U bh. društvu i dalje postoje predrasude kada je riječ o odlasku psihologu ili psihoterapeutu, ljudi se boje osude okoline, ali prema riječima naše sagovornice, stvari se mijenjaju.

„Naše dosadašnje iskustvo ipak pokazuje da stvari idu nabolje, prvenstveno u okviru kategorije studenata, koji su pokazali veliku osviještenost u pogledu shvatanja same psihoterapije, kao i rada psihologa i psihoterapeuta uopšteno. Moguće je da se ljudi i dalje odlučuju na posjet psihologu ili psihijatru isključivo iz potrebe, tj ukoliko je njihovo mentalno stanje ozbiljno narušeno, međutim praksa opet pokazuje da postoje i oni koji redovno dolaze radi prevencije i savjeta, kako bi sami adekvatno nastavili racionalno da se nose sa problemima“, govori Zulić za eTrafiku.

U radu centra “Sense“ naglasak je na psihoterapiji u okviru koje se razlikuju dva pravca, tzv. KBT (kognitivno bihejvioralna terapija), koja se primjenjuje u okviru rada sa odraslim klijentima i Play terapija koja se primjenjuje u radu sa djecom. Psihoterapija je proces koji podrazumijeva razne tehnike i strategije koje primjenjuje stručno lice, a koje su usmjerene na rast, razvoj i unaprjeđenje individue, kao i na rješavanje svakodnevnih teškoća, briga, te ozbiljnijih psihičkih problema. Može biti orjentisana na djecu, adolescente i odrasle. A kako izgleda taj proces pojasnila je naša sagovornica.

„Postoje razne vrste psihoterapija, a ona koju mi koristimo u radu sa odraslim klijentima je kognitivno bihejvioralna. Cilj terapije je mijenjanje nezdravih i nefunkcionalnih obrazaca mišljenja i ponašanja u svrhu vođenja kvalitetnog i ispunjenog života. Terapija je usmjerena na  konkretne probleme, a zasniva se na aktivnoj saradnji terapeuta i klijenta. Uloga terapeuta je edukativne prirode, kroz saradnju sa klijentom pomaže mu da usvoji funkcionalne oblike mišljenja, ponašanja i emocija. Terapija je usmjerena na sadašnjost i služi se konceptom – ovdje i sada. U zavisnosti od klijentovog angažmana u procesu, psihoterapija obuhvata otprilike pet do 20 seansi“, govori ona.

Kada je riječ o psihoterapiji djece, terapija igrom je primjenljiva na djecu do 12 godina starosti. Obuhvata individualne tretmane terapije igrom koje drže edukovani psiholozi.

„Play terapija ima primjetne efekte na emocionalne i ponašajne probleme, probleme u komunikacji, razvoju  govora, socijalnu integraciju, poboljšanje odnosa roditelj-dijete, hiperaktivnu djecu, djecu koja su izgubila blisku osobu, djecu čiji se roditelji razvode ili su razvedeni, kao i na traumatizovanu djecu“, pojašnjava naša sagovornica.

Povodi za vođenje djece na psihoterapiju mogu biti različiti – od naglih promjena u ponašanju i navikama djeteta, disfunkcionalnosti u bilo kom obliku, ali i specifični razlozi kao što su razvod, bolesti ili drugi stresni događaji i promjene u porodičnom životu.

„Ponekad roditelji smatraju da postoji potreba za pomoći stručnjaka, iako dijete ne ispoljava nikakve simptome. Ukoliko roditelj osluškuje potrebe djeteta i vjeruje u sebe i svoju procjenu, opravdano je potražiti pomoć i u tom slučaju, bez obzira na odsustvo simptoma“, govori Zulić.

Prednosti odlaska na psihoterapiju

Prema riječima naše sagovornice, prednosti odlaska na psihoterapiju su brojne.

„Lični rast i razvoj ličnosti, savladavanje strategija za uspješno nošenje sa svakodnevnim teškoćama, stresom, racionalno sagledavanje problema, savladavanje tehnika relaksacije i meditacije, a sve u svrhu prevencije i unaprjeđenja mentalnog zdravlja“, govori Zulić, te dodaje da broj posjeta zavisi od toga koliko vremena je potrebno da savladamo i naučimo nove obrasce ponašanja, koliko dobro uočavamo iracionalna uvjerenja i negativne emocije, te samog aspekta ličnosti i mogućnosti.

Psihološki centar “Sense“ iza sebe ima uspješan projekat u saradnji sa fondacijom Mozaik. Uporedo se bavi pisanjem prijedloga projekata vezanih za probleme svakodnevnice određene populacije ljudi (trudnice, porodilje, adolescenti, osobe sa invaliditetom itd.), koji za cilj imaju prikupljanje neophodnih sredstava za adekvatno i kvalitetno obavljanje radionica sa njima. Terapije vode Ana Šatara, Jovana Džever, Romana Zulić, Suzana Vujadinović i Ivana Babić. Osobe koje su zainteresovane za rad na problemima u centru “Sense“ mogu ih kontaktirati putem Fejsbuk stranice, gdje su prikazani kontakt telefoni i email adrese svih članica centra.

Napiši komentar