fbpx

Broj slučajeva nasilja u porodici u Republici Srpskoj 10 mjesci ove godine povećan je 20% u odnosu na prethodnu godinu. Iz policije poručuju da rade poboljšanju uslova regulacije ove oblasti a iz džender centra Vlade RS, kažu da su u 98% slučajeva nasilja u porodici žrtve žene.

Prema Zakonu o krivičnom postupku, nasilje u porodici od 2002. godine tretira se kao krivično djelo. Direktor policije RS, Gojko Vasić, kaže da je važno podstaći društvenu zajednicu  da ne dozvoli da nasilje traje.

“Važno je i da se onima koji su žrtve nasilja pruži zaštita i pravna pomoć kako bi se onemogućilo zlostavljanje, rekao je Vasić.

Podrži eTrafiku

Direktorka džender centra Vlade RS, Spomenka Krunić, kaže da je broj slučajeva nasilja u porodicu u RS za konstantnom porastu, i da na svaki prijavljeni slučaj u stvarnosti postoje još najmanje četiri neprijavljena. Mjere koje se preduzimaju u slučaju prijavljivanja nasilja u porodici su:

“Jedna od mjere je udaljenje iz stana ili kuće, druga mjera je zabrana približavanja i treća mjera je obavezan psihosocijalni tretman,” priča Krunićeva.

Predsjednica udruženja “Udružene žene Grada Banjaluka”, Nada Golubović, kaže da je posljednjih godina urađeno mnogo na rješavanju problema nasilja u porodici, a da novi Zakon o krivičnom postupku donosi neke promjene u regulaciji ove oblasti.

“Ovog puta nije fokus na sankcionisanju nasilnika nego na zaštiti žrtve. To je jedan novi pristup gdje se zaista može govoriti o cijenjenju ljudskih prava”, kaže Golubovićeva.

U RS postoje dvije SOS linije za prijavljivanje nasilja, i dvije sigurne kuće. Od 2007. do 2012. u sigurne kuće smješteno je 688 žena i 851 dijelte, a u  proteklih 7 godina evidentirano je 24 298 poziva na SOS linije.

 

eTrafika.net – Sonja Terzić

Napiši komentar