fbpx

Među studentima koji su prije pet godina završili fakultete na banjalučkom Univerzitetu, 90% ih ima zaposlenje. Dvije trećine rade u državnoj službi, a prosječna plata im je 1 100 maraka, kažu rezultati istraživanjo o diplomiranim studentima Univerziteta u Banjaluci koje je sprovedeno u sklopu projekta „CONGRAD“. Istraživanje je obuhvatilo 2 876 studenata koji su diplomirali 2006/07 i 2011/12, a na pitanja su odgovarali putem onlajn ankete u periodu između marta i jula 2013.

Prorektor za kadrovska i ostala pitanja Univerziteta u Banjaluci, Draško Marinković, kazao je na današnjoj prezentaciji rezultata istraživanja, da, među ostalim, istraživanje predstavlja i određenu vrstu poređenja između predbolonjskog i bolonjskog obrazovnog sistema. Istakao je da su studenti najvišim ocjenama ocijenili saradnju sa studentima i stručnost nastavnog kadra, a najlošije ocjene bile su u domenu prisutnosti praktičnih nastavnih sadržaja u okviru obrazovnog procesa i upotrebe savremenih pristupa u nastavi.

„60% naših studenata kada bi ponovo mogli da biraju fakultet odlučilo bi se za isti onaj koji su završili. Prosječne zarade na prvim poslovima u prosjeku su oko 770 maraka. U  prvih pet godina rada većina uspijeva ili da promijeni firmu ili da napreduje u poziciji pa je prosjek plata pet godina nakon diplomiranja 1 100 maraka. Što se tiče razlike sistema studija, studenti koji studiraju po Bolonji zadovoljniji su izvršenjem svojih studentskih obaveza, organizacijom ispita i konsultacijama sa nastavnim osobljem. Zamjerka im je bila na rad studentskih službi, što će biti unaprijeđeno uvođenjem novog informacionog sistama čija implementacija se očekuje najkasnije do kraja ove kalendarske godine“, kazao je Marinković.

Foto baza

Projekat „CONGRAD“ posvećen je istraživanju diplomiranih studenata i poboljšanju alumni usluga, tj. unaprjeđenju strateškog menadžmenta i kvaliteta na univerzitetima. Istraživanje je obuhvatilo 14 visokoobrazovnih institucija, kao i jednu nezavisnu istraživačku organizaciju iz sedam zemalja; Srbije, Crne, Gore, BiH, i četiri Univerziteta partnera iz EU – Njemačke, Češke, Španije i Finske.

Istraživač u Centru za obrazovne politike iz Beograda koji je izvršio obradu podataka projekta, Predrag Lažetić,  istakao je da je sve prisutniji trend rada za vrijeme studiranja, pa tako jedan od pet diplomiranih studenata prvi značajan posao pronalazi  prije trenutka diplomiranja, a ti ljudi se kasnije najlakše integrišu u tržište rada. Što se tiče studenata koji traže posao nakon diplomiranja, polovina uspije da ga nađe u prvih godinu dana.

„Kad je u pitanju Univerzitet u Banjaluci, teže pronalaze posao studenti koji su diplomirali arhitekturu, građevinu i  pravnici. U regionu je generalno problem dugoročne nezaposlenosti studenata, pa je tako jedan od 10 studenata i pet godina nakon diplomiranja nezaposlen. Reginalno, tu prednjače studenti koji su završili biologiju, ekologiju, ljekari, a najmanji problem sa dugoročnim zapošljavanjem imaju studenti koji su završili elektrotehniku, studije informatike, matematike, fizike. Zanimljivo je da su najefikasniji način za pronalaženje posla u regionu ali i kod nas mreže prijatelja i rođaka, a situacija je drugačija jedino u Crnoj Gori gdje je najizraženije zapošljavanje preko Zavoda za zapošljavanje. Najbolje su plaćeni oni koji su završili studije medicine, a najmanje plate imaju oni koji rade u prosvjeti,  a to su uglavnom studenti koji su završili Filozofski i Prirodno- matematički fakultet “, kaže Lažetić.

Istraživanje je pokazalo i da su prva zaposlenja kod 70% diplomiranih studenata bila u velikoj mjeri u vezi sa onim što su studirali, tj. da su radili “u struci”. Manje od 4% diplomiranih studenta sa Univerziteta u BiH rade poslove za koje nije potreba visoka stručna sprema.

Istraživanje je, kažu prezenteri, omogućilo poređenje stanja na univerzitetima u regionu, a rezulatati će služiti za unaprjeđenje studijskih programa. Ističu i značaj formiranja baze mejl adresa diplomiranih studenata što će biti dragocjeno za neka buduća istraživanja i reforme.

Koordinator projekta je Univerzitet iz Bilefelda u Njemačkoj.

 

 

eTrafika.net – Sonja Terzić

Napiši komentar