fbpx

Prema stavovima institucija vlasti, složena ekonomska situacija i negativan uticaj svjetske ekonomske krize, uz i dalje nizak nivo obrazovanja i radnih kvalifikacija, osnovni su uzroci dosta lošeg stanja u oblasti zapošljavanja Roma, stoji u specijalnom izvještaju o Romima kancelarije ombudsmana za ljudska prava u BiH.

Problemi u realizaciji dosadašnjih programa zapošljavanja sa kojima su se susreli zavodi i službe koje se bave time upućuju na nekoliko kritičnih momenata na koje bi, kako se ističe u izvještaju, trebalo obratiti više pažnje. To su najčešće niske kvalifikacione strukture evidentiranih, nezaposlenih  Roma, nespremnost i nedovoljno znanja i vještina potrebnih za vođenje samostalnog posla, mali interes poslodavaca da zaposle Rome, izostanak koordinacije sa lokalnim organima vlasti i slično.

Prema evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje RS na dan 31.avgust 2013. godine nalazilo se 289 Roma. Od 2011. godine zaposleno ih je 125, stoji u evidenciji ZZZ-a.

Foto baza

Sa druge strane, iz NVO „Veseli brijeg“ ističu kako nisu zadovoljni situacijom jer postoji velika spremnost za obrazovanje i pronalazak zaposlenja, a procenat zaposlenosti Roma je manji od tri odsto.

„U Banjaluci trenutno studira šest Roma, u srednju školu ide 14, a u osnovnu 31, i to je pravac koji pratimo“, ističe predsjednik udruženja Roma „Veseli brijeg“ Adnan Šubert.

„Fokus nam je na obrazovanju i kasnijem pronalasku zaposlenja, ali nažalost tržište je nepovoljno za zapošljavanje nacionalnih manjina“, dodaje Šubert.

Diskriminacija na svim nivoima, sa kojom se susreću nacionalne manjine, nije ništa manja ni u obrazovnom sistemu, govori on. Tripartitni vid saradnje, uspostavljen od strane udruženja, škola i Centra za socijalni rad, ima za cilj redovno pohađanje nastave djece Roma. Šubert dodaje kako postoji Zakon o diskriminaciji, ali da je ona jako teško dokaziva.

„Sam sam, kao apsolvent na Filološkom fakultetu, izašao na isti ispit 17 puta i bio oboren, i tako najbolje osjetio diskriminaciju“, navodi on.

Maša Mirković, direktorica udruženja „Nova generacija“ koje se, između ostalog, bavi promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, istakla je kako položaj Roma i drugih manjina nije na zadovoljavajućem  nivou, kao ni mnogih drugih građana usljed raznih oblika diskriminacije, nedostatka životnih mogućnosti, nezaposlenosti i siromaštva. Na naše pitanje koliko je zadovoljna cjelokupnom situacijom odgovorila je kako ona nije ta koja treba da izrazi zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

“Oni su ti kojima treba dati glas i omogućiti im da se izjasne šta je to što nije dobro, čim jesu ili nisu zadovoljni. Treba da izađemo iz tih okvira da mi kao većina pričamo o zadovoljstvu i položaju Roma. Oni su mnogo kompetentniji da pričaju o problemima sa kojima se susreću”, kaže ona.

S’ obzirom na to da je diskriminacija jaka na svim poljima, naročito u obrazovanju, Mirkovićeva ističe kako su djeca Romi diskriminisani od strane vršnjaka, njihovih roditelja pa čak i nastavnika.

“To je važno mijenjati i treba konstantno raditi na unapređivanju školskog sistema, uvođenjem inovativnog i aktivnog pristupa u radu, povećanja participacije sve djece i izgrađivanja društva bez stereotipa i predrasuda. Ovdje škola ima jako važnu ulogu koju treba i mora da iskoristi”, zaključuje Mirkovićeva.

Zaštitu ljudskih prava u BiH garantuje institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH. U njihovom izvještaju stoji da su ključne barijere koje ograničavaju šanse i pristup kvalitetnom obrazovanju Roma ekstremno siromaštvo, promjene mjesta boravka, neshvatanje važnosti obrazovanja djece, kao i nedostatak finansijskih sredstava na državnom nivou za realizaciju svih mjera koje su planirane u Akcionom planu o obrazovanju Roma. Savjetodavne usluge za romske porodice mogu se dobiti samo u centrima za socijalni rad, ali je broj porodica koje se njima obraćaju za ovaj vid usluga zanemarljiv.

Sa druge strane, udruženje „Veseli brijeg“ nastoji tome da što više djece ide u škole i upisuje fakultete. „Situacija se često opravdavala time što Romi nisu htjeli da idu u školu, a mi kao ostvareni ljudi i visokoškolci ne ostavljamo dobar primjer za djecu ako se ne zaposlimo“, ističe Šubert, i dodaje da je „cijeli proces uzaludan ukoliko nemate veze na visokim položajima“.

Nevladina organizacija „Veseli brijeg“ u septembru je započela projekat u saradnji sa UNDPom, Evropskom unijom i gradom Banjaluka, koji se realizuje u prostorijama udruženja. Tiče se jačanja kapaciteta romske populacije i edukacije po pitanju pisanja projekata i biznis planova.

„Projekat pruža priliku ljudima da nauče nešto i da se sami pokrenu, da se okušaju u preduzetničkim vodama. Dva čovjeka su uspjela da se samozaposle, da pokrenu svoje male biznise. Mi smo uspjeli da okupimo zainteresovane Rome i izuzetno sam ponosan zbog toga“, priča nam Šubert.

Ističe kako se nada da će projekt rezultirati pronalaskom zaposlenja od strane jednog broja ljudi koji su pokazali entuzijazam da nešto nauče.

„Došli smo do ideja koje bi sigurno mogle da se razviju, ali nismo naišli na podršku lokalnih vlasti iz razloga što nisu transparentni kada je u pitanje zapošljavanje nacionalnih manjina“, dodaje on.

Uz svjesno postojanje predrasuda prema Romima kao i prema svim ostalim nacionalnim manjinama kazao je da poslodavci moraju biti spremni da ljudima pruže šansu.

„Mi smo ljudi koji nemamo kriminalne dosijee, nismo alkoholičari ni korisnici zabranjenih supstanci, omladina je pozitivna i voljna da radi“, zaključuje Šubert.

(eTrafika.net – Lazar Grdinić i Boris Bajić, Foto: Luka Đuričić)

[post_ender]

Napiši komentar