fbpx

Udruženje djece, roditelja i porodilja, DRIP iz Banjaluke, obilježilo je danas godinu dana svog postojanja. Povodom toga su organizovali projekciju filma „Bebe“, u banjalučkom Staklencu.

U svom obraćanju publici, Irena Medar Tanjga, jedna od osnivačica udruženja, rekla je da su za vrijeme svog djelovanja posebno ponosne na akciju „Sloboda rađanja“, kada su sa državama iz regiona organizovale predavanja i akcije na ovu temu, svako u svojoj državi. Na osnovu toga su izvršile istraživanje o položaju žena u porodilištima.

Tu su došli do zaključka da postoji loša edukovanost i nedostupnost informacija o trudnoći, kao i loša komunikacija na relaciji medicinsko osoblje i pacijenti. Njihova nastojanja u narednom periodu idu u pravcu da ova pitanja budu glavni problemi koji će se rješavati.

Foto baza

Irena je takođe rekla da što se tiče planova za dalje, prva aktivnost koja je na redu, jeste organizovanje razgovaraonice sa trudnicama i porodiljama. Vodili bi ih psiholozi i stručni ljudi koji bi žene pripremili i uputili u ova, njima još nepoznata iskustva.

One su pozvale sve građane na uključivanje u  rad udruženja, aktivno ili pasivno.  Takođe su istakle da ih je malo, ali što ih bude bilo više, to će imati jači glas, te će nastaviti sa još aktivnijim radom, punim tempom.

eTrafika.net – Olivera Peranović

Napiši komentar