fbpx

Sve češće se dešava da se u organizovanju đačkih ekskurzija pojavi neka kompikacija. Neke agencije traže od učenika na naknadno daju novac za fakultativne izlete, neke ne ispošuju dogovoreni plan i program, pa učenici ne obići mjesta čija je posjeta uračunata u cijenu ekskurzije…

Da je neophodno mijenjati Zakon o turizmu i uvesti novi koji bi imao stroga pravila o organizovanju đačkih ekskurzija, svjestan je i ministar prosvjete i kulrure Republike Srpske, Anton Kasipović, koji se u Banjaluci sastao sa predstavnicima turističkih agencija.

Da bi se spriječile dalji prospusti u organizovanju ekskurzija, trebalo bi da Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo trgovine i turizma RS propišu tekst ugovora za organizovanje ekskurzija identičan za sve škole i uputstvo direktorima i školskim odborima kako da se organizuju ekskurzije, rečeno je na sastanku. Ministar Kasipović je rekao da bi ova ideja trebalo da zaživi do sljedeće godine, a da će do tada resorno ministarstvo pružiti pravnu pomoć svim školama koje su imale pravne probleme.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

Ministar Kasipović je dodao da bi jedno od mogućih rješenja moglo biti i odgođeno plaćanje ekskurzija turističkim agencijama, kako bi se izbjegli dosadašnji propusti a učenici ne bi ostali i bez novca i bez onoga čemu se najviše raduju.

„Ministarstvo prosvjete i kulture će obezbijediti da izvještaji o svim ekskurzijama koje su realiziovane ove godine , a naročito o onima o kojima je bilo primjedbi, budu objavljeni na portalu Ministarstva i tako budu na uvidu svim direktorima škola. U vrijeme kad se raspisuju tenderi za odabir izvođača ekskurzija, cirkularnim pismima ćemo posjetiti direktore da su dužni upoznati članove školskog odbora sa svim negativnim iskustvima i agencijama s kojima su imali takvi iskustvo, rekao je Kasipović.

Međutim, iz turističkih agencija poručuju da im ovakav prijedlog nije u potpunosti prihvatljiv, jer agencije moraju unaprijed uplatiti ekskurzije. Predstavnik Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske, Milena Pavlović, kaže da bi u tom slučaju jednimo rješenje bilo odgođeno plaćanje prevoznicima.

„Zbog obima posla i visokih cijena mi jednostavno nismo u mogućnosti da iz vlastitoig budžeta unaprijed platimo ekskurzije. Ovdje se ne radi o eventualnom profitu koji agencija ima od organizovanja ekskurzija a koji iznosi između 10 i 15%. Taj procenat koji bi eventualno ostao kao profit nije nešto što može pokriti tolike troškove“, objašnjava Pavlovićeva.

Očigledno je da licenca za organizovanje ekskurzija nije nikakav garant za sigurnost i kvalitetnu i bezbjednu ekskurziju, tako da bi bilo neophodno pooštriti i tendersku proceduru, i da samo najbolji mogu doći do licence. Dok se sve ovo ne riješi ostaje samo da vidimo koliko će još učenika biti razočarano u ekskurzije koje svi jedva iščekuju u toku cijelog školovanja.

 

 

eTrafika.net – Sonja Terzić

[post_ender]

Napiši komentar