fbpx

Vivere est militare. – Život je borba.

Kafanski prevod – Život je kafana.

 Vremena se mijenjaju. Jezici izumiru, narodi odumiru, misli se izokreću, ali kafana živi. Barem „u Srba“ je tako. Vrlo je izvjesno da Sokrat, Platon, Tukidid, Ciceron, Arhimed et cetera učenjaci nisu namjeravali da budu citirani i prevođeni u kafani, ali, kao što rekoh, vremena se mijenjaju, no nektar se i dalje pije.

Podrži eTrafiku

N

Nemo fit casu bonus, discenda est virtus. – Niko ne postaje dobar slučajno, vrlinu treba učiti.

KP – Niko ne postaje kafanski čovjek slučajno, kafanizam treba učiti.

Nescit vox missa reverti. – Izgovorena riječ ne zna da se vrati.

KP – Pijana riječ ne zna da se vrati.

Nihil sub sole novum. – Ništa novo pod suncem.

KP – Ništa novo pod šankom.

Noli turbare circulos meos. – Ne kvari moje krugove. (Arhimed)

KP – Ne kvari moje kafe. (jedna sasvim obična Jelena)

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. – Nijedan veliki duh nije bio bez malo ludila.

KP – Nijedan veliki duh nije bio bez malo Nekt(a)ra.

Nunc quidem paululum a sole (recedas). – A sad se skloni malo sa sunca. (Diogen Aleksandru Velikom)

KP – A sad se skloni malo sa šanka. (Šanker Srbinu Velikom)

Nunc scio quid sit amor. – Sada znam šta je to ljubav.

KP – Sada znam šta je to mamurluk.

E

E cantu cognoscitur avis. – Ptica se po pjevanju poznaje.

KP – Alkos se po čašici  poznaje.

Eloquentiae unda, sapientiae gutta. – Talas rječitosti, kap mudrosti.

KP – Talas rječitosti, kapi alkohola.

Errando discimus. – Na greškama učimo.

KP – Na pijanstvu učimo.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. – Griješiti je ljudski, a istrajati u tome đavolski.

KP – Piti je ljudski, ali istrajati u tome đavolski.

Etiam sine magistro vitia discuntur. – Poroci se nauče i bez učitelja.

U potpisu – nacugani Ciceron

Ex oriente lux. – Svjetlost dolazi sa istoka. (Hrišćanstvo)

KP – Svjetlost dolazi sa šanka. (Kafanizam)

C

Carpe diem. – Iskoristi dan.

KP – Iskoristi noć.

Castis omnia casta sunt. – Čistima (poštenima) je sve čisto (pošteno).

KP – Pijanima je sve pijano.

Cave na cadas. – Čuvaj se da ne padneš (da te slava ne zavede).

KP – Čuvaj se da ne padneš (da te Nektar ne zavede).

Charta (enim) non erubescit. – Hartija ne crveni (tj. trpi sve).

KP – Kafana ne crveni (tj. trpi sve).

Civitas viri sunt, non moenia. – Državu čine ljudi, a ne zidine.

KP – Kafanu čine ljudi, a ne zidine.

Cogito, ergo sum. – Mislim, dakle postojim.

KP – Mislim, dakle pijem.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. – Uostalom, smatram da Kartaginu treba razoriti. (Katon Stariji za vrijeme III punskog rata)

KP – Uostalom, smatram da šank treba razoriti (Srbin I za vrijeme Prvog kafanskog rata)

pijanstvo alkohol (1)

T

Tantum scimus quantum memoria tenemus – Koliko znamo, toliko i pamtimo.

KP – Koliko popijemo, toliko i zaboravimo.

Testis unus, testis nullus! – Jedan svjedok, nikakav svjedok!

KP – Jedna klipara, nikakva klipara!

Tu quoque, Brute, mi fili? – Zar i ti, sine Brute? (Cezar)

KP – Zar i ti, sine Srbine? (Srbin konobaru)

Tabula rasa. – Prazna ploča.

KP – Prazna boca.

Tempora mutantur nos et mutamur in illis. – Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.

KP – Alkoholi se mijenjaju, a i mi sa njima.

Timidi mater non flet. – Majka kukavice ne plače. (rimska izreka)

KP – Majka alkoholičara plače. (srpska izreka)

Tempus neminem manet – Vrijeme nikoga ne čeka.

KP – Alkohol nikoga ne čeka.

A

Ab alio exspectes alteri quod feceris. – Od drugog očekuj ono što drugome budeš učinio.

KP – Od konobara očekuj ono što konobaru budeš učinio.

Acta est fabula. – Predstava je završena. (Prema Svetoniju, ovo su bile posljednje riječi cara Avgusta)

KP – Pijanka je završena. (Prema Gazdi, ovo su bile posljednje riječi konobara)

Alea iacta est. – Kocka je bačena.

KP – Klipara je bačena!

Amor vincit omnia. – Ljubav sve pobijeđuje.

KP – Apsint sve pobijeđuje.

Animum rege: qui nisi paret, imperat. – Vladaj svojim osjećanjem, jer ono, ako ne sluša, zapovijeda.

KP – Vladaj svojim mamurlukom, jer on, ako ne sluša, zapovijeda.

Aurea ne credas quaecumquae nitescere cernis. – Nije zlato sve što sija.

KP – Nije Puškin sve što sija.

Aut hunc, aut super hoc. – Ili (vrati) ovaj (štit) ili (neka te) na ovome (donesu). (Ovim rečima su Spartanke ispraćale svoje sinove u rat)

KP – Ili vrati ovu gajbu ili neka te u ovome donesu. (Ovim riječima su radnice Mog marketa ispraćale omladinu na proslavu Prvog maja.)

R

Rem tene, verba sequentur. – Drži se teme, riječi će doći.

KP – Drži se rakije, riječi će doći.

P.S. Barba non facit philosophum.

Brada ne čini filozofa.

Boca Jacka ne čini džeka.

eTrafika.net – Jelena Bjelaković

Napiši komentar