fbpx

Zbog toga što su pogrešno zavedeni na Birou za zapošljavanje, studenti koji su završili sociologiju u proteklom periodu ne mogu da konkurišu za posao. Kako su rekli u Birou problem su određene šifre koje nisu zavedene, pa su tako faktički izjednačena zanimanja diplomiranog sociologa i profesora sociologije.

Jedan ovakav slučaj je imao i Saša Knežić, koji je prošle godine završio Fakultet političkih nauka, odsjek Sociologija i stekao zvanje “Profesor sociolgije 240 ECTS”. Međutim, kada je išao da izvadi uvjerenje o nezaposlenosti, kako bi konkurisao za posao javio se problem, jer mu je na uvjerenju pisalo pogrešno zanimanje.

sociologija_1“Zvanje koje sam dobio po završetku faakulteta jeste Profesor Sociologije 240 ECTS, međutim na birou se vodim da sam diplomirani sociolog 180 ECTS zato što nisu uskladili šifre sa zanimanjima. Rekli su mi da koriste šifre iz 1985. godine i da još nisu to promijenili. Jedinu validnu šifru imaju za zvanje Profesor sociologije i filozofije, međutim sociologija se odvojila od filozofije 2007. godine kada sam ja upisao fakultet, dakle samo sociologiju i nas je završilo ukupno oko 20-ak”, priča Saša.

Njegova generacija je mogla da uzme diplomu nakon tri godine studija sa zvanjem diplomiranog sociologa, a oni koji su išli i četvrtu godinu dobijaju zvanje profesora sociologije. Zbog toga što šifre nisu usklađene svima njima se stvorio problem, jer na diplomi imaju jedno zanimanje, a na birou sasvim drugo.

Saša priča da je imao dosta problema i prošle godine kad se prijavljivao na Biro, jer nisu mogli da mu zavedu pravo zanimanje.

“Prošle godine kad sam se prijavljivao na Biro, prvo su me poslali u opštinu, jer im nije bilo jasno ovo diplomirani sociolog-profesor sociologije, pa iz opštine opet na Biro, pa onda u Zavod za statistiku, pa onda na Fakultet političkih nauka, pa u rektorat, pa onda u Zavod za statistiku ponovo. Međutim, tu mi niko ništa nije znao reći, već su me samo prebacivali sa jenog mjesta na drugo. Nakon tih pet-šest ustanova, otišao sam u Ministarstvo prosvjete i ni tamo mi nisu mogli pomoći, kažu nije uvedeno to i da pravilnici još nisu usvojeni”, kaže Saša i dodaje da su njemu u Birou rekli da to neće predstavljati problem, jer ovo je samo uvjerenje o nezaposlenosti i da sa ovim mogu normalno konkurisati, međutim bilo je problema prilikom konkuirsanja i kod njega i kod njegovih kolega.

“Na Birou su faktički zaveli da sam završio tri godine i ja sad ne mogu predavati kao profesor, jer sam zaveden kao diplomirani sociolog. Meni su prije godinu dana rekli da će se te šifre srediti i evo sve do sada nije regulisano.”

On ističe da je o ovom problemu pisao Ministarstvu par puta i da su mu obećavali da će sve biti rješeno na vrijeme.

“Pisao sam Ministarstvu, pa su mi rekli da će do jula biti sve sređeno, pa kad sam vidio da nije, opet sam pisao i rekli su mi da će sve biti gotovo u sepembru. Pošto u septembru već završe svi konkursi to znači da ću izgubiti još jednu godinu. Tako sam ja propustio i drugu godinu i moram čekati 2013. da mogu normalno konkurisati”.

On dodaje da se danas u konkursima kada traže profesora demokratije i ljudskih prava uglavnom traže sertifikate evropske kosmije i Civitas, a nisu školama dostavili te pravilnike da i oni mogu konkurisati.

“Mogu ja i to upisati i završiti, ali što ću davati 800-900 maraka kad sam to već završio. Međutim, mi kad se prijavimo u školi oni nemaju podatke za profesora sociologije, već samo za diplomiranog sociologa. Mi sa ovom diplomom možemo predavati i demokratiju i kulturu religije, ali oni nisu obavjestili srednje škole, jer demokratiju sad predaju ljudi koji za dva mjeseca završe obuku u Sarajevu, dobiju sertifikat i dobiju zvanje profesora. Znam da obuka za kulturu religije traje dva dana, a ja sam dvije godine slušao te predmete na fakultetu”, ocjenjuje Knežić i naglašava da on sad može predavati samo sociologiju, a da ona danas ima samou tri škole.

Portparol Ministarstva prosvjete Branka Rogač je rekla da je u službenom glasniku navedeno zvanje profesor sociologije, naučna oblast društvene nauke, naučno polje sociologija.

“Profesor sociologije postoji kao zvanje i, s obzirom da je na listi stručnih akademskih naučnih zvanja navedeno zvanje profesor sociologije, nejasna mi je konstatacija zavoda za zapošljavanje da kod njih još uvijek nema zavedeno ovo zanimanje”, istakla je Rogačeva.

Na Birou za zapošljavanje su nam rekli da ovakvih problema kao što imaju sociolozi ima još sa dosta zanimanja i da kod pravnika, ekonomista i geografa ima sličnih problema. Oni su dodali da su najveći problemi te šifre koje nisu usklađene između fakulteta, Ministarstva i Biroa. Naglasili su da se radi na rješavanju tih problema kako bi se ta nova zanimanja mogla zavseti i da se odvoje od starih.

sociologija_3

Sve dok se to ne dogodi studenti koji imaju ove probleme će ostati na “čekanju” i moraće se snalazi na sve načine kako bi mogli naći neki posao. Očigledno, ne u svojoj struci, bar još neko vrijeme.

 

 

eTrafika.net – Danijel Radujković

Napiši komentar