fbpx

Predstavnici neformalne grupe građana okupljenih u inicijativi “Rekreativna zona Banj Brdo/Šehitluci”, 11. martagodine pokrenuli su internet Anketu na temu Banj brda/Šehitluka. Anketa je trajala jedanaest dana, tačnije do 22. martai obuhvatila je odgovore 3,153 anketiranih osoba. Cilj ankete bio je da se po prvi put u gradu direktno sazna mišljenje i potrebe građana o jedinoj rekreativnoj zoni u gradu koju koristi veliki broj ljudi.

Rezultatima ankete je prikazano činjenično stanje, a to je da Rekreativna zona svakodnevno u svom prirodnom okruženju ugosti veliki broj građana Banjaluke i šire, koji su okupljeni oko istog cilja i želje, a to je da se Rekreativna zona mora očuvati kao prirodno rekreativno okruženje u kojem neće biti omogućeno kretanje motornim vozilima. Kretanje bi kao i do sada bilo omogućeno pojedinim vozilima – vozilima hitnih intervencija, vozilima čistoće, dostavnim vozilima i vozilima građana koji žive u blizini.

„Navodna diskriminacija prema osobama sa invaliditetom, koja se spominje od određenih osoba, ne postoji i građani su se i oko tog pitanja usaglasili i izjasnili da se samo tim licima omogući kretanje vlastitim vozilima, kao i organizovanim prevozom koji bi služio i drugim građanima koji nemaju naviku šetanja i rekreacije, a voljeli bi posjetiti Banj brdo/Šehitluke. Ovim se pobijaju sve špekulacije i zloupotrebljavanja ove grupe ljudi, koje su imale za cilj donošenja odluke o uklanjanju rampe“, istakao je Goran Pivaševič, član neformalne grupe građana.

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

On je pozvao sve građane i građanke da se aktivno uključe u ovu inicijativu, te da svoje slobodno vrijeme aktivno provode u “jedinim prirodnim plućima Banjaluke, Banj Brdu/Šehitlucima”.

Napiši komentar