fbpx

U Hotelu Bosna predstavnici banjalučkog Centra za životnu sredinu pred medijima i okupljenom javnosti predstavili su pregled primjene Arhuske konvencije na prostoru RS, s posebnim fokusom na Banjaluku.

Arhuska konvencija je konvecija za pristup informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupa pravdi u oblasti životne sredine. BiH je 2008. godine postala potpisnica Aarhuske konvencije i time postala 42. zemlja članica iste.

Međutim, kao što je naglasio Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu, implementacija Konvencije još uvijek nije idealna, određeni politički faktori, osobito lokalne zajednice se još uvijek ne pridržavaju dijelova Konvencije. Tu na scenu stupaju nevladine organizacije koje sarađuju sa EU i OSCE te pravna služba centra za životniu sredinu.

Podrži eTrafiku

Centar je zatim predstavio dvije od preko deset studija slučaja na kojima su aktivno radili u 2014. godini.

Gošća centra bila je Ljiljana Stanišević iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS koja je istakla kako je njezino ministarstvo u potpunosti spremno i opremljeno za poštivanje sva tri stuba Arhuske konvencije jer je odavno prepoznalo značaj iste, posebno u povezivanju civilnog sektora sa vladinim sektorom te uticaju javnosti na važne odluke vezane za životni prostor.

Advokatica Centra Mirna Delalić na pitanje o snazi pozivanja na Arhusku konvenciju kao argument u pravosuđu rekla je da su imali dobra iskustva.

“Pozivali smo se na Konvenciju prilikom sačinjavanja tužbi u pravnim sporovima, posebno u smislu definisanja zainteresovane javnosti i meni je bilo jako drago vidjeti sudske odluke u našu korist jer sudovi sve češće prihvaćaju Arhusku konvenciju kao argument, a u zadnje vrijeme se u presudama i direktno na nju pozivaju. Zato je jako bitno educirati javnost, službene organe i građane o njihovim zagarantovanim pravima i o sadržaju same Konvencije.”

eTrafika.net- Nikola Bačić i Safet Muftić

Napiši komentar