fbpx

Prva stručna konferencija o elektronskom poslovanju pod nazivom “Elektronsko poslovanje Banjaluka 2014” /e-Business Conference/ otvorena je danas u Hotelu „Bosna“ u Banjaluci.

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, povodom svečanog otvaranja konferencije, je izjavio da reforme seta zakona koji se odnose na elektronsko poslovanje treba da doprinesu stvaranju boljih uslova za takvo poslovanje koje će obezbijediti brže procedure, smanjenje troškova, te racionalnost poslovanja.

“Na taj način treba da se stvori bolji privredni ambijent i poslovno okruženje, što treba da doprinese i podizanju nivoa konkurentnosti privrede i stvaranju uslova za privlačenje investicija”, rekao je Komić.

Podrži eTrafiku

Naveo je da je RS ovu oblast regulisala zakonima o elektronskom poslovanju, o elektronskom dokumentu i o elektronskom potpisu, te podsjetio na projekat Vlade RS – jednošaltersku registraciju poslovnih subjekata koji je počeo krajem prošle godine, a kojim je smanjen broj procedura i dana za registraciju, kao i cijene i osnivački kapital.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci Branko Dokić istakao je da RS treba da nadograđuje postojeće zakone iz oblasti elektronskog poslovanja, jer su prednosti višestruke – od povećanja privredne efikasnosti, zapošljavanja većeg broja ljudi, do konkurentnosti na svjetskom tržištu.

Istakao je da postoji bojazan prema elektronskom poslovanju, koje je posljedica njegovog nepoznavanja, ali da je potrebno ohrabriti korisnike interneta da koriste elektronski servis poslovanja.

Dokić je rekao da su uštede prilikom korištenja elektronskog poslovanja ogromne, te naveo primjer Estonije u kojoj više od 95 odsto građana koristi taj način plaćanja.

“Estonija, kada je riječ o poreskim prijavama, uštedi milion evra samo na papiru. Vlada Estonije godišnje uštedi više od dva miliona evra samo na komunikaciji u okviru Vlade”, naveo je Dokić, dodajući da je ova zemlja ostvarila najbržu registraciju preduzeća elektronskim putem za samo osam minuta.

Svaki pojedinac može da uštedi 20 do 30 odsto sredstava, istako je Dokić, kupujući na elektronskom tržištu.

Džo Nunan, predstavnik generalnog sponzora konferencije, kompanije „PricewaterhouseCoopers“ iz Srbije kazao je da ova kompanija podržava razvoj elektronskog biznisa u regionu već mnogo godina.

“Pokušavamo da pomognemo klijentima u savladavanju rizika u e-biznisu. Razumijemo da su inovacije ključ kako biste bili uspješni u današnjem biznisu, a razvijanje strategija veoma je važno za same inovacije. To sve košta i uključuje ogromnu količinu rizika, a naša uloga je da pomognemo klijentima da se suoče sa njim”, rekao je, otkrivši da je u naredna dva dana zadatak njegovih kolega da pronađu način kako da se suoče sa rizicima u IT sektoru.

Konferencija će se svečano zatvoriti sutra, 23. septembra u 14 časova u Hotelu „Bosna“ u Banjaluci.

eTrafika.net

Napiši komentar