fbpx

Kroz Klub za traženje posla Banjaluka, koji postoji već četiri godine u sklopu Biroa za zapošljavanje, prošlo je ukupno 366 mladih ljudi starosne dobi do 35 godina od kojih je 130 pronašlo zaposlenje.

Šef banjalučkog Biroa za zapošljavanje, Mladen Vrećo, kaže da je Klub spona između nezaposlenih mladih ljudi i poslodavaca gdje se mladi edukuju i pripremaju da što kvalitetnije i lakše dođu do tržišta rada.

„Kroz trosedmične obuke nezaposlena lica stiču određena znanja u vezi sa pisanjem CV-ja, propratnog pisma, molbe za posao, priprema za razgovor, a sve je rezultiralo velikim uspjehom, odnosno zaposlenošću oko 40 odsto lica koja su prošla kroz Klub“, kazao je Vrećo.

Podrži eTrafiku

On je dodao je nezaposlenost u RS u periodu od septembra 2013. do septembra 2014. manja za 3,5 odsto. Podsjetio je i na prava koja ima svako lice koje se nalazi na evidenciji Zavoda.

„Lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imaju pravo na zdravstveno osiguranje, novčanu naknadu ukoliko na evidenciju dolaze iz radnog odnosa, pravo na učešće u programima Zavoda gdje mogu da konkurišu za podsticajna sredstva za samozapošljavanje, pravo korištenja savjetodavaca i pravo na obuke, kao i pravo na posdredovaje prilikom zapošljavanja“, napomenuo je Vrećo.

Rukovodilac Projekta za zapošljavanje mladih, Ranko Markuš, rekao je da je projekat do sada aktivno učestvovao u reformama Zavoda za zapošljavanje RS gdje su radnici podijeljeni na savjetodavce i evidentičere, a evidentičari pomažu nezaposlenim licima da ostvare svoja prava.

„Važno je napomenuti i da je veliki broj evidentiranh lica u Zavodu isključivo radi ostvarivanja određenih prava i ne traže posao aktivno. Mi nastojimo da inteziviramo savjetodavnu funkciju Zavoda i da svima onima koji zaista žele da nađu posao omogućimo da u tome uspiju“, poručuje Markuš.

Samo ove godine, kroz Klub za zapošljavanje Banjaluka prošlo je 159 ljudi, a njih 57 pronašlo je zaposlnje. Članovi Kluba tokom tri sedmice dolaze u Klub tri puta sedmično po tri sata, u kontaktima su sa trenerima i koriste sve mogućnosti koje nudi tržište rada.

Milica Balaban profesor je engleskog jezika i književnosti i nalazi se evidenciji Biroa za zapošljavanje. Uprkos radnom iskustvu u školi i kao prevodilac ne uspijeva da pronađe stalno zaposlanje.

„Radila sma u školi gdje sam mijenjala profesoricu koja je bila na bolovanju. Kada se ona vratila ja sam prestala raditi i evo već dva mjeseca intenzivno tražim zaposlenje. Smatram da je za pronalazak posla presudno da se po nečemu izdavajate od brojnih drugih nezaposlenih ljudi vaše struke. Mislim da su značajna i poznanstva ali ni to nije garancija. Očekujem da će mi Klub pomoći savjetima o tome kako da baš mene poslodavac zaposli“, kazala nam je Balabanova.

Obuku Zavoda za zapošljavanje prošao je i Dragan Pejaković iz Banjaluke koji je pokrenuo vlastiti biznis i otvorio firmu za tapacirani namještaj i galanteriju.

„Završio sma obuku u Klubu, dobio dosta informacija koje su mi bile potrebne za otvaranje firme. Firma radi već četiri mjeseca i zadovoljan sam kako teče tok njenog razvoja“, priča Balaban.

U protekle četiri godine u sklopu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske otvoreno je 11 Klubova za zapošljavanje preko kojih je zaposleno 1 100 mladih ljudi. Projekat zapošljavanja mladih finansijki je podržala švajcarska Agencija za razvoj i saradnju.

 

 

eTrafika.net – Sonja Terzić

Napiši komentar