fbpx

Fondacija CURE, u partnerstvu sa Sarajevskim otvorenim centrom, realizuje projekat „Korištenje procesa EU integracija za poboljšanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu“.

Strip 1

Set za liječenje homoseksualnosti i drugih anomalija u društvu

Podrži eTrafiku

Putem ovog stripa ukazuju na diskriminirajuće sadržaje školskih udžbenika za srednje škole u Kantonu Sarajevo.

Strip 2

Svi smo gej!

Kroz strip ovaj put ukazuje na diskriminirajuće sadržaje školskih udžbenika za srednje škole u Kantonu Sarajevo.

Strip 3

Šta je žena ako nije čovjek?

Kroz ovaj projekat Fondacija CURE želi da ukaže na problematiku nedovoljne podrške obrazovnog sistema te kroz istraživanje, edukativne radionice i lobističke sastanke.

Kroz ovaj projekat urađeno je istraživanje pod nazivom „LGBT teme u osnovnim školama?“ u kojem su autorice analizirale osnovnoškolske udžbenike za školsku 2016./2017. godinu i otkrile veliki broj nedostataka i visok stepen diskriminacije prema LGBTI osobama u BiH.

Fondacija CURE je odlučila da uzme ove podatke i skupa sa kolegom, strip crtačem Filipom Andronikom, napravi seriju od 4 mala stripa koji će predstaviti ove poražavajuće podatke iz istraživanja sa dozom sarkazma.

Strip 4

Žene su za kućnu upotrebu i ostali stereotipi

Strip 5

Kad ste posljednji put ašikovali tri godine dana?

eTrafika.net

Napiši komentar