fbpx

Međunarodni filmski festival „UHVATI FILM – BiH” raspisuje Konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu „KUTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM”.

Izvor: Uhvati film – saopštenje

Izložba će biti organizovana u okviru Međunarodnog filmskog festivala „UHVATI FILM – BiH”, koji će se održati 12. i 13. oktobra u Muzičkom paviljonu „Staklenac” u Banjaluci.

Foto baza

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2018. godine.

Filmski festival i izložba fotografija imaju za cilj podizanje nivoa svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja

 1. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane pojedince i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske;
 2. Prikazati osobe sa invaliditetom kao konzumente ili stvaraoce u kulturi, bez nametanja teme arhitektonskih barijera;
 3. Fotografija ne smije biti starija od 2 godine;
 4. Maksimalno 2 fotografije po autoru;
 5. Autori najboljih fotografija biće nagrađeni simboličnom nagradom;
 6. Minimalna veličina digitalne ili digitalizovane fotografije je 2048 piksela po dužoj strani, isključivo u JPЕG formatu u srednjoj ili visokoj kompresiji (ne maksimalnoj), odnosno do 5 MB;
 7. Svaka fotografija bi trebalo da ima naslov. Radovi koji budu izabrani za izložbu biće prikazivani naslovom koji im je autor dodijelio i imenom autora.
 8. Potrebno je dostaviti biografiju autora sa kontakt podacima (telefon i e-mail).
 9. Radovi koji ne budu dostavljeni u roku, te ne budu ispunjavali navedene uslove, neće biti uzeti u razmatranje za izložbu na Festivalu.

Dostavljanje radova i prateće materijale, sa naznakom Za Konkurs za izložbu fotografija KULTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM, moguće je slati na tri načina:

 1. Elektronskom poštom na e-mail: bih@gmail.com(maksimalna veličina fajla je 5 MB);
 2. Klasičnom poštom na adresu:

Humanitarna organizacija „Partner”
Ul. Srđe Zlopogleđe 55
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

 1. Ličnom dostavom na optičkom disku (CD/DVD), u zatvorenoj koverti, u prostorije HO „Partner” koja se nalazi na gore naznačenoj adresi, svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova.

Sva pitanja u vezi sa Konkursom možete slati na e-mail:uhvatifilm.bih@gmail.com

Napiši komentar