fbpx

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom danas je u galeriji UDAS u Banjaluci otvorena izložba radova studenata iz Banjaluke i Beograda, koji se bave arhitektonskim prilagođavanjem objekata ovoj populaciji.

U svojim radovima studenti Arhitektonskog fakulteta iz Beograda i Arhitektonsko-građevinskog fakulteta iz Banjaluke predstavili su česme, ateljee, parkove, poslovne prostore i slične objekte. Izložba je do sada izlagana u Beogradu, Banjaluci i Londonu, a predsjednik Organizacije amputiraca Republike Srpske UDAS Željko Volaš rekao nam je da je cilj promovisanje jednakosti i jednakog pristupa prema osobama sa invaliditetom.

“Oni su željeli pokazati kako se može uraditi pristupačna zajednica svim osobama sa invaliditetom. Na ovaj način studenti pokazuju želju i volju da promijene društvo i postanu pokretači masovnih promjena. Svakodnevno se susrećemo sa barijerama, naročito fizičkim. Ovi radovi šire priču o potrebama uklanjanja barijera”, kaže Volaš.

Foto baza

udas_izlozba_3.12_2

Predsjednik umjetničkog savjeta galerije UDAS Srđan Kosić rekao nam je da ovi radovi jednim dijelom prilagođavaju postojeće objekte osobama sa invaliditetom, dok drugim dijelom prave objekte iz početka, koji su namijenjeni osobama sa i bez invaliditeta. Kako navodi, takvih objekata nedostaje Banjaluci, a mnogo znače kada se pojave, jer pomažu pri integraciji u društvu.

“Prilagođavanje poprilično dobro teče, posljednjih nekoliko godina mnogi objekti su prilagođeni. To nije mnogo teško, radi se o rampama i pristupačnosti liftovima, nekim sitnicama koje osobama sa invaliditetom predstavljaju velike probleme. Prag visok pet centimetara je popriličan problem, čega naš narod nažalost još uvijek nije svjestan. Ovi radovi imaju zadatak da ukažu ljudima na postojanje osoba sa invaliditetom i njihove probleme. Njih može rješavati arhitektura, ali mislim da ih prije svega treba rješavati svijest ljudi. Već osam godina sam u UDAS-u i vidim da se svijest ljudi bez invaliditeta o ljudima sa invaliditetom polako mijenja.”

udas_izlozba_3.12_3

Kada je riječ o zapošljavanju osoba sa invaliditetom Željko Volaš navodi da su zakonska rješanja dobro osmišljena, ali primjena u praksi zakazuje.

“Poslodavci ne vide dovoljno mogućnosti u zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju, nisu dovoljno promovisane mogućnosti Fonda i stimulansi koje on daje. Druga prepreka su predrasude koje postoje o osobama sa invaliditetom, da one nisu dovoljni sposobni za rad. Imamo mnogo kvalifikovanih i obrazovanih osoba sa invaliditetom koji teško dolaze do posla i postaju ravnopravni na tržištu rada.”

udas_izlozba_3.12_4

Član UDAS-a Dragan Popović rekao nam je da je život amputiraca jako težak, te da se od njih traži maksimalna angažovanost u rješavanju prava koja su im zakonski zagarantovana.

“Prvenstveno se moramo boriti za posao. Vrlo mali broj amputiraca živi normalnim životom, a velika većina je na rubu egzistencije. Zaštićeni su invalidi 1. i 2. kategorije, u smislu da mogu preživjeti mjesec dana sa svojim primanjima”, navodi on.

udas_izlozba_3.12_5

Da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom jedan od gorućih problema povrdio nam je i predsjednik Udruženja amputiraca Istočno Sarajevo Srđan Jeremić. On nam je rekao da poslodavci imaju predrasude o osobama sa invaliditetom, dok državne institucije ispunjavaju zakon o zapošljavanju osoba koje su lakši invalidi, od 6. do 10. grupe.

“Zakonski je sve jako dobro regulisano, ali je u praksi potpuno drugačija priča. Mi se godinama borimo da primijenimo zakone koji su na papiru dobri, ali u praksi nisu. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom je jako dobar zakon. Ljudi koji ga sprovode se veoma trude da to bude što bolje realizovano, ali ima jako puno problema u lokalnim sredinama, kod privatnika i državnih institucijama. Mi smo prinuđeni da se sami borimo za svoja prava, iako zakon stoji iza nas”, rekao je on, te dodao da kod arhitektonskih barijera postoje problemi iako se objekat vodi kao pristupačan. Kako kaže, izvođači radova se ne pridržavaju zakonskih normi  pa osoba koja koristi kolica ne može da uđe u ustanovu iako postoji rampa, jer je ona uska ili ima nagib koji nije zakonom propisan.

udas_izlozba_3.12_6

 

 

 

eTrafika.net  – Vanja Stokić

Napiši komentar