fbpx
Rubrika

Djeca imaju pravo

Rubrika

„Države potpisnice će poštovati i garantovati svakom djetetu na svom području prava navedena u ovoj Konvenciji bez ikakve diskriminacije prema…