fbpx

U Bosni i Hercegovini službeno je nezaposleno oko 530.000 osoba od čega jedna trećina spada u nekvalifikovanu radnu snagu, što znači da nemaju nikakav stepen obrazovanja.

Ovaj podatak koji je objavila Agencija za rad i zapošljavanje BiH pokazuje ogroman problem sa kojim se ova zemlja suočava – djeca u sve većem broju uopšte ne upisuju srednju školu, a oni koji je i upišu često je napuštaju.

“Mladi su sve više svjesni prilika u društvu koje krasi siromaštvo, nezaposlenost i korumpiranost na svim nivoima vlasti, a borba da se ta slika popravi je minimalna. Ti isti mladi postaju svjedoci sudbina obrazovanih ljudi i već u mlađim godinama stvaraju sliku u kojoj fakultetska diploma ne znači mnogo”, ističe sociolog Biljana Milošević i dodaje da tada kod djece dolazi do psihičke blokade, ne razmišljaju racionalno, i u potpunosti odbacuju školovanje, ne znajući da će im tako biti još mnogo teže.

Foto baza

Biljana ističe da djeca bogatih roditelja, naročito onih koji su do novca došli nelegalnim putem, još u ranim godinama počinju biti svjesna lakoće zarade, uživanja u izobilju i lagodnog života, te bježe od svakog težeg rada i truda.

Oni siromašni, s druge strane, ne mogu da finansiraju djeci elementarne stvari za školovanje, kao što su udžbenici, odjeća, obuća, užina i slično. A tu je i psihološki faktor koji kod djece stvara otpor prema školi.

„Uzrast u prvim razredima Osnovne škole zna biti jako nemilosrdan između sebe, te dolazi do podsmijavanja i javnog prozivanja onih čiji roditelji nemaju novca. To sve se odražava na psihu djece koje su predmet podsmjeha, te ne žele da odlaze u školu”, navodi Biljana.

Prema podacima Instituta za pravično obrazovanje u BiH 6000 djece ne upiše i ne završi ni osnovno obrazovanje zbog siromaštva, udaljenosti od škole i drugih faktora. Preko 30% djece ne upiše srednje obrazovanje a oko 50% ga ne završi. Uzroci su siromaštvo ali i loš kvalitet osnovnog obrazovanja i nedostatak predškolskog obrazovanja.

Takođe 58% žena odustaje od daljeg školovanja nakon završenog osnovnog obrazovanja ili ranije, a 37 % žena ima završenu samo srednju školsku spremu, u poređenju sa 56 % muškaraca.

Najčešći razlog jesu maloljetničke trudnoće.

Preko 90% djece nema pristup predškolskom odgoju i obrazovanju, u periodu kada se razvija 85% potencijala svake osobe i kada su propuštene šanse nenadoknadive.

 

 

eTrafika.net – O. Tešić

Napiši komentar