fbpx

Sve više djece u Republici Srpskoj je izloženo seksualnoj eksploataciji, što pokazuju poslednji podaci Centara javne bezbjednosti RS, prema kojima je u poslednje četiri godine zabilježeno 148 slučajeva seksualnog nasilja nad djecom.

Ono što je zabrinjavajuće jeste podatak službi za socijalni rad koji pokazuju da je prisutna konstantna tendencija povećanja seksualne eksploatacije djec

Iz Ombudsmana za djecu RS poručuju da je jedan od osnovnih problema koji usporava sistematsko smanjenje seksualne eksploatacije djece to što u službama za socijalni rad i tužilaštvima ne postoji tačna posebna evidencija o djeci na osnovu koje bi se moglo pratiti, i na kraju reagovati, u slučajevima seksualnog nailja nad djecom.

Foto baza

„Centri za socijalni rad nemaju posebne evidencije o djeci žrtrvama seksualnog nasilja, nego samo evidenciju o počiniocima i žrtvama nasilja u porodici, a u tužilaštvima postoji upisnik gdje se unose samo podaci o počiniocima krivičnih djela i oštećenom,“ saopštili su iz Ombudsmana RS.

U Ombudsmanu RS navode da je sve češći oblik seksualne eksploatacije djece usmjeren prema vanbračnim zajednicma sa maloljetnim licem, obljubu nad nemoćnim licem i zadovoljenje polnih strasti pred drugima.

„Analiza učestalosti oblika seksualne eksploatacije po godinama pokazuje da je obljuba nad nemoćnim licem kontinuirano prisutan oblik, dok su vanbračna zajednica sa maloljetnim licem i polno nasilje nad djetetom sa stalnom tendencijom povećanja,“ poručuju iz Ombudsmana.

Iz nekoliko službi za socijalni rad u Srpskoj rekli su nam da u većini slučajeva djeca koja postanu žrtve seksualne eksploatacije imaju mentalne smetnje, a vrlo često i psihičke probleme ili bolesti ovisnosti nekoga od članova porodice, što je jako čest uzrok seksualnog nasilja nad djecom.

Prema poposlednjim podacima koje je objavio Ombudsman za djecu RS izražen je trend da su žrtve seksualnog nasilja sve mlađe i da su djeca sve dostupnija počiniocima nasilja zahvaljujući razvoju modernih tehnologija komunikacija.

„Djeca često imaju svoje internet naloge do kojih roditelji ne mogu doprijeti. Takođe, izražen je trend da često djeca nisu ni svjesni situacija kada sami čine nasilje i da veoma često uopšte ne prepoznaju situacije u kojima su realno izloženi riziku da postanu žrtve nasilja“, naglašeno je u Ombudsmanu RS.

Potrebna saradnja između svih nivoa vlasti

Savjet ministara Bosne i Hercegovineprošle godine donio je Odluku o usvajanju Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2011 – 2014. Godine, gdje je opšti cilj definisanje prioritetnih ciljeva i mjera koje je neophodno preduzeti u naznačenom periodu da bi se stvorile što povoljnije pretpostavke za život djece i porodice, njihov zdrav psihofizički razvoj, socijalno uključivanje i participaciju u odlučivanju, vodeći računa o njihovom najboljem interesu.

„Uopšteno, postoji potreba za jačanjem institucionalnih kapaciteta da bi se implementirali pravni okviri kojima bi se povezale politike i praksa, da bi se promovisala veća koordinacija i međusektorska saradnja na državnom, entitetskom i lokalnom nivou, i još više razvile veze između inovatorstva i partnerstva između vlasti, međunarodnih organizacija i civilnog društva u svrhu unapređenja dječijih prava“, poručili su tad iz Savjeta ministara.

 

 

eTrafika.net – Milovan Matić

[post_ender]

Napiši komentar