fbpx

Povodom Svjetskog dana djece “Zdravo da ste” organizovao je kreativne radionice o sigurnosti na internetu, kojima su prisustvovali učenici šestog i osmog razreda osnovne škole Dositej Obradović iz Banjaluke. 

Svjetski dan djeteta ili Međunarodni Dan Konvencije o pravima djeteta obilježava se od 1989. godine, kada je Glavna skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta kao dokument koji zakonski štiti dječija prava. Radi se o pravnom aktu koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su je prihvatile i potpisale.

Kao osnovno dječije i ljudsko pravo ističe se pravo na život i normalno odrastanje. Međutim, danas  je puno djece koja ta prava nemaju, kaže nam Snežana Blagojević iz “Zdravo da ste”.

Foto baza

“Puno je slučajeva gdje djeca nemaju osnovne uslove za život, hranu, socijalnu zaštitu. I dalje postoji potreba i naravno treba što više snaga da se ulaže da se unaprijedi položaj djece. Sve češće smo svjesni da postoje slučajevi zanemarivanja i zlostavljanja, a država kao glavna institucija i zaštitnik svojih građana treba da brine i o toj najmlađoj populaciji. Tu mislimo na uzrast od 0 do 18 godina, jer svi smo djeca do 18. godine, kako je to zakonom propisano“, navodi ona.

zds dan djece (1)

Kako i odrasli, tako i najmlađe generacije provode veliki dio vremena u virtuelnom svijetu. Pored pristupa internetu i mogućnosti da komuniciraju, djeca se nerijetko izlažu i rizicima koje slobodan pristup internetu nosi sa sobom. “Zdravo da ste” u saradnji sa šest opština trenutno sprovodi projekat “Naša virtuelna stvarnost”, uz podršku In Fondacije – fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH.

“Cilj projekta jeste podizanje svijesti djece o rizicima koji postoje u virtuelnom svijetu, ali istovremeno i uputiti ih na načine za siguran boravak na internetu. Htjeli smo da skrenemo pažnju da je internet nešto što pruža puno mogućnosti, ali takođe da budu svjesni da i nekim svojim postupcima mogu da ugroze sebe, ali takođe i druge”, dodala je ona.

Da su djeca upoznata i sa lošim stranama interneta, rekla nam je jedna od učenica koje su učestvovale u radionicama.

“Upoznata sam sa opasnostima koje na internet vrebaju. Djeca koriste razne društvene mreže, na Facebook profilima  prihvataju razne zahtjeve za prijateljstva od nepoznatih lica i tako mogu dovesti u opasnost svoju sigurnost”, kaže ona.

Projekat “Naša virtuelna stvarnost” traje do kraja školske 2015-2016 godine. Glavni fokus predstavljaju djeca osvnoškolskog uzrasta, gdje će  vršnjački edukatori održavati radionice  sa savjetima učenika, savjetima roditelja, školskim osobljem i učenicima od 5 do 9 razreda, na temu sigurnosti na internetu. Kako kažu iz “Zdravo da ste”, objaviće i mnogo promotivnog materijala na tu temu, sa praktičnim savjetima koji će pomoći djeci .

A za kraj, evo nekoliko savjeta za najmlađe:

Podatke svoje-ime, adresu i telefonski broj- ne otkrivaj svakom da ne bude poslije AJOJ!

Lozinku svoju čuvaj za sebe, samo roditeljima kaži, sigurno će je čuvati, jer su tvoji najdraži!

U komunikaciji sa drugima imaj manire, ne vrijeđaj, ne podstiči govor mržnje i nasilje. Budi dobar i pravi drug, jer to je uvijek IN i COOL!

U virtuelnom svijetu ne znaš ko dobre, a ko rđave namjere ima, zato ne zakazuj sastanke i viđenja sa svima!

I na kraju zapamti, Internet sve pamti!

eTrafika.net – Anja Zulić

[post_ender]

Napiši komentar