fbpx

Romi predstavljaju najbrojniju nacionalnu manjinu u BiH, diskriminisani su i ugroženi na više načina. Problemi ove populacije prisutni su na brojnim poljima – nezaposlenosti, nedostatku socijalnog i zdravstvenog osiguranja, nedostatku neadekvatnog smještaja, eksploataciji u radu, trgovini ljudima i nemogućnosti obrazovanja.

Prva asocijacija na Roma uvijek bude dijete koje prosi, ali naši sagovornici ističu da im ne treba davati novac jer je najčešće u pitanju organizovano prosjačenje, što se smatra krivičnim djelom. Problem koji se često ističe kao goreći jeste eksploatacija u radu i trgovina ljudima. Predsjednica udruženja “Nova generacija” Maša Mirković kaže kako se njeno udruženje često susreće sa djecom Romima dovezenim u Banjaluku i ostavljenim na ulicama da prose.

“Moram napomenuti da se ovdje radi o organizovanom prosjačenju koje je krivično djelo. Ono što svaki građanin treba da uradi jeste da djeci ne daje novac jer time podstiče trgovinu ljudima, a djeca od tog novca ne dobiju gotovo ništa. Ono što možete uraditi jeste da djetetu kupite nešto da jede ako želi, da mu date čistu garderobu ako imate, ali novac nikako”, dodaje Mirkovićeva.

Foto baza

Udruženje “Nova generacija” se, između ostalog, bavi pružanjem pomoći, podrške i zaštiti djece koja su žrtve nasilja i  eksploatacije. Sva aktivnost se bazira na saradnji sa Centrom za socijalni rad Banjaluka, i to u vidu smještaja djece u Prihvatnu stanicu za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, kao i boravka djece u Dnevnom centru.

“U svom radu brinemo o najboljem interesu djeteta, participaciji djece i uvažavanjem njihovog mišljenja.  Aktivnosti koje  organizujemo su u skladu a potrebama djece, za koje oni daju prijedloge i aktivno učestvuju u istim. U toku rada djeci je takođe obezbjeđena hrana, higijena, garderoba, školski pribor, pomoć u učenju i pisanju zadaće, kao i psihosocijalni rad”, govori ona.

Problema ima dosta, ali Mirkovićeva ističe kako se ulaganjem zajedničkih napora može pomoći.

“Prije svega treba da se prema Romima odnosimo kao i prema drugoj djeci; ako im je hladno da ih obučemo, ako su gladni da ih nahranimo, ako im treba pomoć da im pomognemo i slično, a ako trpe nasilje ili su eksploatisana da pozovemo policiju i učinimo sve da ih zaštitimo. Ovo je problem našeg društva, i za početak to treba da prepoznamo kao problem. Prosjačenje Roma nije život na koji su navikli i to nije njihova kultura. To je način da prežive, da se izbore sa glađu, siromaštvom i brojnim drugim problemima sa kojima se suočavaju. Sva djeca, bez razlike, su briga nas i našeg društva, a ne pojedinaca”, zaključuje Mirkovićeva.

Sa druge strane, iz udruženja “Veseli brijeg” ističu kako Romi koji prose u gradu nisu njihovi članovi i da su rijetko iz Banjaluke, kao i da im mnogo štete nanose jer čine razna krivična djela.

“Od domaćih Roma niko ne prosi, oni se bave prikupljanjem sekundardnih sirovina i drugim legalnim poslovima koji im pomažu da prežive”, izjavio je predsjednik udruženja Adnan Šubert.

On je istakao da se trgovina ljudima i prosjačenje odvija u krugovima Roma iz južne Srbije, sa Kosova, ili sa teritorije Federacije.

“Dolaze u Banjaluku sa namjerom da organizovano prose, što je kriminalna aktivnost, a mi smo o tome upoznali predstavnike policije sa kojima imamo izuzetnu saradnju. Načelno je dogovoreno da se svaki slučaj prosjačenja ili bilo kakvog drugog angažmana Roma nama prijavi, da bi mi lakše utvrdili identitet lica. Svi znaju da se domaći Romi ne bave kriminalnim aktivnostima”, zaključuje Šubert.

(eTrafika.net –  Lazar Grdinić i Boris Bajić)

[post_ender]

Napiši komentar