Povodom obilježavanja 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, nevladina organizacija World Vision u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS predstaviće izložbu likovnih radova umjetnika/ca sa i bez invaliditeta nastalih u okviru likovne kolonije pod sloganom ‘’Govorimo o sposobnostima’’. Izložba radova biće predstavljena 5. aprila (petak) u parku Petar Kočić, Banjaluka u terminu od 10:00 do 14:00 časova.

Izvor: Saopštenje

U slučaju kiše izložba i izjave za medije biće u Kulturnom centru UDAS Banja Luka, ulica Sime Miljuša br.2. Banjaluka u istom terminu.

Izložba predstavlja umjetničke radove 20 umjetnika sa i bez invaliditeta nastalih na likovnoj koloniji “Govorimo o sposobnostima!”, koja je avgustu 2018. godine organizovana u Banjaluci.

Slogan “Govorimo o sposobnostima!” – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava – komunicira ključne poruke događaja. Prije svega se to odnosi na potrebu da se osigura bezbjedno (bez mina) okruženje, koje je pristupačno (bez barijera) preživjelim od mina i drugim osobama sa invaliditetom. Takođe ukazuje na potrebu da se, ne samo, spriječe novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama (bez žrtava), već da se osnaže žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom, kako bi ostvarili svoja prava i razvili potencijale te učestvovali u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani.

Umjetnički radovi nastali u okviru llikovne kolonije predstavljaju dio aktivnosti u okviru projekta ”Integrisana socio – ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” kojeg realizuje World Visio u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, a finansira Evropska unija. Projekt je zamišljen kao dvogodišnji proces socio-ekonomskog osnaživanja žrtava mina u 11 minama ugroženih opština (Čajniče, Zvornik, Stanari, Doboj, Konjic, Travnik, Donji Vakuf, Lukavac, Velika Kladuša, Bihać i Bosanska Krupa) u BiH kroz intregrisan pristup, s ciljem poboljšanja njihovog ekonomskog statusa, kvalitetnijeg pristupa odgovarajućim rehabilitacijskim uslugama u zajednici i podizanja.

Napiši komentar